Adatvédelmi rendelkezések

2018. május 25. napjától az Általános Adatvédelmi Rendelettel (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) új adatvédelmi szabályok léptek hatályba. Az egyik fő célja a Rendeletnek az adatkezelés átláthatóságának a biztosítása. Az jelen szabályzattal tájékoztatjuk Önt személyes adatai kezeléséről és jogérvényesítési lehetőségeiről.

Ki felel az adatfeldolgozásért?

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Telefon: +49 (0)7424 / 9825-0
Fax: +49 (0)7424 / 9825-7950
Email: info@schwer.com

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herr Dirk Hellmich, erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@schwer.com

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Schwer Fittings GmbH az  Ön személyes adatait a Rendelet és a további releváns jogszabály rendelkezéseinek betartásával kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés (Rendelete 6. cikk 1) b)

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (Rendelet 6. cikk 1) f)

Az adatkezelésünk tekintetében további adatkezelési cél a jogos érdek alapjn történő adatkezelés az alábbi esetekben:

 • Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal összefüggésben 
 • A visszaélések megelőzése és tisztázása érdekében
 • A Schwer Fittings Kft. informatikai biztonságának és informatikai működésének biztosítása
 • Ha megrendelést/kérelmet küld és ezzel kapcsolatban megadja nevét, címét vagy e-mail címét, akkor ezen adatokat kizárólag a kapcsolattartással összefüggésben használjuk fel

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk 1) a)

Amennyiben Ön hozzájárulást adott a személyes adatok meghatározott célú kezeléséhez (pl. Az e-mail cím használata a hírlevél küldéséhez), ezen adatkezelés jogalapja az előzetes, részletes tájékoztatást követően az Ün által adaott hozzájárulás. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja a 2018 május 25-e előtt adott nyilaatkozatok tekintetében is.

Amennyiben hírlevelünkre iratkozott fel, akkor kizárólag az Ön által megadott adatokat használjuk, illetve tájékoztatjuk Önt amennyiben az adott szolgáltatáshoz további adatok megadása szükséges.

A hírlevél fogadásához érvényes e-mail cím szükséges. A hírlevélre való feliratkozáshoz használt IP-cím és a hírlevél megrendelésének dátuma szintén mentésre kerül. Ezek az adatok a visszaélések bizonyítékául szolgálnak, ha a hírlevél külföldi e-mail címét regisztrálják. Naplózásta kerül továbbá a visszaigazoló e-mail küldésének és a visszaigazolás kézhezvételének időpontja.

A hozzájárulás visszavonására minden hírlevélben és a weboldalon is elérhető  linket biztosítunk Önnek. A hozzájárulását visszavonhatja továbbá a jelen dokumentumban szereplő kapcsolattartási lehetőségeken keresztül is.

- Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk 1 c)

Az adatok kezelésének a célja az adózással összefüggő kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

A Schwer Fittings GmbH-n belül ezek a jogalanyok hozzáférhetnek a feladataik ellátásához szükséges személyes adatokhoz.

Személyes adatait csak a szállítmányért felelős hajózási társaságnak továbbítjuk, amennyiben ez az áru szállításához szükséges. A kifizetések feldolgozásához a fizetési adatokat továbbadjuk a fizetésért felelős banknak.

Harmadik személyeknek az Ön személyes adat megfelelő jogalap nélkül nem adjuk át 

Internet

Alle Inhalte der Internetseiten, einschließlich Bilder, Texte und Daten sind Eigentum der Schwer Fittings GmbH. Kopieren und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma Schwer Fittings GmbH.

LogIn

Mit dem LogIn bestätigt der Anwender, dass nur er zur Nutzung der Logindaten von Schwer Fittings berechtigt ist. Wir weisen darauf hin, dass eine unberechtigte Nutzung dieses Logins strafrechtliche Folgen haben kann. Eine Weitergabe der Logindaten an Dritte ist ausdrücklich untersagt. Hierzu zählt auch die innerbetriebliche Weitergabe an Kollegen. Die Berechtigung zur Nutzung des Logins ist an Ihr bestehendes Arbeitsverhältnis gebunden. Sollte das Arbeitsverhältnis beendigt werden, bitten wir um entspreche Information, sodass wir den Login sperren können. Wir behalten uns vor, den Login auch ohne die Angabe von Gründen jederzeit zu sperren.

Cookie Tájékoztató

Mi az a Cookie (süti)?

A Cookie (magyar nevén „a süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag (kb. 4kB), amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Mire jók a Cookie-k?

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a NKM Nemzeti Közművek Zrt. tagvállalatai (a továbbiakban: Nemzeti Közművek) honlapján. 

A Cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy az a Cookie-k alkalmazását tiltsa. A Cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Cookie nélkül az adott weboldal működése nem teljes értékű.

Milyen Cookie-kat alkalmazunk?

Session Cookie: Ezek saját, egy munkamenet azonosítása céljából alkalmazott Cookie-k. Ezek ahhoz szükségesek, hogy a weboldalunk bizonyos funkcionalitásai használhatók legyenek. Az adatokat egyéb célra nem használjuk fel. A session cookie-k érvényességi ideje automatikusan lejár.

Mi az adatkezelés célja?

A Cookie-kat a magasabb színvonalú működés biztosítása és a felhasználói élmény növelése céljából a honlapunkon és szolgáltatásainkban használjuk. 

Egyes szolgáltatásaink Cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap külön értesítést. A Cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe. 

Hogyan tilthatja meg a Cookie-k alkalmazását, mi történik ebben az esetben?

A Cookie-t számítógépéről a felhasználó bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a Cookie-k alkalmazását tiltsa. 

A Cookie-k alkalmazásának tiltásával azonban Ön tudomásul veszi, hogy Cookie nélkül a weboldal működése nem lesz teljes értékű.

Amennyiben a Cookiek alkalmazását nem tiltja meg, úgy tekintendő, hogy azok alkalmazásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak ismeretében hozzájárult. 

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, 2018. május 25. napjától pedig az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: "Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés).

A Schwer Fittings Kft. Cookie-kezelési gyakorlata megfelel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésében foglaltaknak, így elektronikus hírközlő végberendezéseinken csak az érintett felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján tárolunk adatot, vagy férünk hozzá az ott tárolt adathoz.

A Schwer Fittings Kft Cookie-kezelési gyakorlata e mellett megfelel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK irányelvének, vagyis az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek.

A Cookie-król egyértelmű és pontos tájékoztatást adunk, annak érdekében, hogy felhasználóinknak tudomásuk legyen az általunk használt végberendezésen elhelyezett adatokról. 

A felhasználók számára lehetőséget biztosítunk, hogy megtagadják Cookie-k végberendezésükön történő tárolását. 

A Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatás és a megtagadás joga egy csatlakozás alkalmával egyszer kerül felajánlásra és kiterjed az ilyen eszközök későbbi csatlakozások során történő használatára is.

Fentiek szerint a Schwer Fittings Kft. a Cookie-kat kizárólag a jelen Tájékoztatóban ismertetett törvényes célokra használja az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása alapján.

Technikailag szükséges sütik, amelyek feltétlenül szükségesek az oldal megjelenítéséhez:Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

cookiefirst-consent / Cookie-Banner /1y
cookiefirst-id / Cookie-Banner /1y
sid / Session-ID / 7d
listview / Listenansicht / Session end
keepauth / Login / 5ycir / Cookie Footer / 1y

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.

Google Analytics

Ezek ún. 3. féltől származó Cookie-k, amelyek weboldalunk látogatottsági és webanalitikai adatainak mérését segítik látogatottsági statisztikáink készítéséhez. Az adatokat egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén használjuk fel.

Ki kezeli a Cookie-kat?

A Session Cookie és a Google Analytics Cookie adatokat a Nemzeti Közművek kezelik, használják fel.

Mennyi az adatkezelés időtartama?

A szerver által automatikusan rögzített Google Analytics Cookie adatok 60 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

_ga / Google Analytics / 2y
_gat / Google Analytics / 1d
_gid / Google Analytics / 1d

Google Maps

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Maps. Google Maps ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Die Einbindung des Google-Maps Plug-In erfolgt auf unserer Webseite. Beim Laden erhebt Google unter Umständen Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in ein Drittland übermittelt. Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderem folgende Informationen (auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können:

 • Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse)
 • Standortbezogene Informationen
 • Eindeutige Applikationsnummern
 • Cookies und ähnliche Technologien

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

Wenn Sie mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners/

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem Google-Konto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies, soweit Google welche setzt, durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Einbindung von Google Maps verfolgen wir den Zweck, Ihnen entsprechende Adressen darstellen zu können sowie weitere Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen. Auch können wir Ihnen durch diese Einbindung von Google Maps Orte präsentieren, wobei Sie nicht auf einzelne Kartenausschnitte begrenzt sind und eigenständig Entfernungen u.Ä. recherchieren können.

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem großen Nutzen, den Google Maps bietet. Durch die Einbindung müssen wir die Anfahrten zu den jeweiligen Orten nicht anhand von unübersichtlichen Anfahrtsskizzen o.Ä. darstellen, sondern ermöglichen es jedem Nutzer seine Anfahrt eigenständig zu planen.

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Youtube

Wir haben Videos unseres Unternehmens bei YouTube eingebunden. Bei YouTube handelt es sich um das Angebot eines nicht mit uns verbundenen Dritten, nämlich der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zum Abspielen eines Videos ist die Verarbeitung der IP-Adresse durch Google zwingend erforderlich. Für den Fall, dass Sie einem Link auf YouTube folgen, weisen wir aber darauf hin, dass YouTube die Daten ihrer Nutzer entsprechend ihrer eigenen Datenverwendungsrichtlinien abspeichert und für eigene geschäftliche Zwecke nutzt.

Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt nur im sog. "erweiterten Datenschutzmodus". Diesen stellt YouTube selbst bereit und sichert damit zu, dass YouTube zunächst keine Cookies auf Ihrem Gerät speichert. Beim Aufruf der betreffenden Seiten werden allerdings die zuvor unter "Nutzung unseres Online-Angebotes" genannten Daten übertragen und so insbesondere mitgeteilt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Diese Information lässt sich jedoch nicht Ihnen zuordnen, sofern Sie sich nicht vor dem Seitenaufruf bei YouTube oder einem anderen Google-Dienst angemeldet haben bzw. dauerhaft angemeldet sind.

Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch Anklicken starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf Ihrem Gerät nur Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei denn, Sie sind aktuell bei einem Google-Dienst angemeldet.

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy;
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

WiredMinds

Unsere Webseite nutzt die Zählpixeltechnologie der WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) zur Analyse des Besucherverhaltens. Hierbei wird die IP-Adresse eines Besuchers verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, firmenrelevante Informationen wie z. B. den Unternehmensnamen zu erheben. IP Adressen von natürlichen Personen werden von der weiteren Verwendung ausgeschlossen (Whitelist-Verfahren). Eine Speicherung der IP-Adresse in LeadLab erfolgt in keinem Fall. Bei der Verarbeitung der Daten ist es unser besonderes Interesse, die Datenschutzrechte natürlicher Personen zu wahren. Unser Interesse stützt sich auf Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO. Die von uns erhobenen Daten lassen zu keiner Zeit einen Rückschluss auf eine identifizierbare Person zu. Die WiredMinds GmbH nutzt diese Informationen, um anonyme Nutzungsprofile, bezogen auf das Besuchsverhalten auf unserer Webseite, zu erstellen. Die dabei gewonnenen Daten werden nicht benutzt, um den Besucher unserer Webseite persönlich zu identifizieren. 

Widerspruchslink (Opt-Out):

Soziale Medien

Wir sind in verschiedenen „Sozialen Medien“ präsent, um mit den dort angemeldeten Kunden, Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und sie dort über unsere Angebote informieren zu können.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Plattformen und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten).

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin, dass dabei Ihre Daten außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden können.

Zudem können Ihre Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet werden. So können z.B. aus Ihrem Nutzungsverhalten und den sich daraus ergebenden Interessen Nutzungsprofile erstellt werden. Dadurch können z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen geschaltet werden, die mutmaßlich Ihrem Interesse entsprechen. Hierfür werden im Regelfall Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Unabhängig davon können in den Nutzungsprofilen auch Daten, die nicht direkt bei Ihren Endgeräten erhoben werden, gespeichert werden (insbesondere, wenn Sie Mitglied der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).

Wir als Anbieter dieses Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f. DSGVO. Falls Sie von den jeweiligen Anbietern um eine Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. Ihr Einverständnis z.B. über das Anhaken eines Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfläche erklären), ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a., Art. 7 DSGVO.

Widerspruchsmöglichkeit

Wenn Sie Mitglied eines Sozialen Netzwerks sind und nicht möchten, dass das Netzwerk über unseren Auftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren gespeicherten Mitgliedsdaten beim jeweiligen Netzwerk verknüpft, müssen Sie

sich vor Ihrem Besuch unseres Auftritts beim jeweiligen Netzwerk ausloggen, die auf dem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Nach einer erneuten Anmeldung sind Sie allerdings für das Netzwerk erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden.

 • Instagram/Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.), Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland), Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 • Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland), Datenschutzerklärung: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung, Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) https://twitter.com/de/privacy

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Bei der Nutzung unserer Webseite oder des eShops, auch wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben, verarbeiten und speichern wir die folgenden Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

 • IP-Adresse
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • übertragene Datenmenge
 • Betriebssystem
 • Sprache und Version des Browsers

Informatorische Nutzung der Webseite

Bei informatorischer Nutzung verwenden wir diese Daten ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen, unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und noch attraktiver gestalten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist eine Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mit den Verarbeitungen verfolgen wir die berechtigten Interessen, Ihnen die aufgerufenen Inhalte bereitzustellen, und die Sicherheit der eingesetzten IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Nutzung des eShops

Für die Führung eines Kundenkontos und zur Abwicklung von Bestellungen sind weitere personenbezogene Daten erforderlich. Die erforderlichen Daten sind im Login-Antrag mit einem „*“ gekennzeichnet. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie den Vertrag nicht mit uns abschließen. Wenn Sie unseren eShop nutzen, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Nutzung des Kontakt-, Katalog- und Schulungsformulars, Online-Beratung/Terminkalender, Anfragen oder Bewerbungen

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten, wenn Sie eines der bereitgestellten Formulare nutzen. Zu diesen Kontaktdaten gehören unter anderem ihr Name, E-Mail-Adresse und Anliegen. Bei der Nutzung der Formulare verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Sofern Ihre Anfrage weder das Ziel verfolgt, einen Vertrag zu erfüllen, noch vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen, so ist die Rechtsgrundlage eine Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Mit der Verarbeitung verfolgen wir das berechtigte Interesse, eine einfache Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen.

Kontaktaufnahme per E-Mail

Eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse ist möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

06/2020