Adatvédelmi rendelkezések

2018. május 25. napjától az Általános Adatvédelmi Rendelettel (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) új adatvédelmi szabályok léptek hatályba. Az egyik fő célja a Rendeletnek az adatkezelés átláthatóságának a biztosítása. Az jelen szabályzattal tájékoztatjuk Önt személyes adatai kezeléséről és jogérvényesítési lehetőségeiről.

Ki felel az adatfeldolgozásért?

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Telefon: +49 (0)7424 / 9825-0
Fax: +49 (0)7424 / 9825-7950
Email: info@schwer.com

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herr Dirk Hellmich, erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@schwer.com

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Schwer Fittings GmbH az  Ön személyes adatait a Rendelet és a további releváns jogszabály rendelkezéseinek betartásával kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés (Rendelete 6. cikk 1) b)

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (Rendelet 6. cikk 1) f)

Az adatkezelésünk tekintetében további adatkezelési cél a jogos érdek alapjn történő adatkezelés az alábbi esetekben:

 • Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal összefüggésben 
 • A visszaélések megelőzése és tisztázása érdekében
 • A Schwer Fittings Kft. informatikai biztonságának és informatikai működésének biztosítása
 • Ha megrendelést/kérelmet küld és ezzel kapcsolatban megadja nevét, címét vagy e-mail címét, akkor ezen adatokat kizárólag a kapcsolattartással összefüggésben használjuk fel

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk 1) a)

Amennyiben Ön hozzájárulást adott a személyes adatok meghatározott célú kezeléséhez (pl. Az e-mail cím használata a hírlevél küldéséhez), ezen adatkezelés jogalapja az előzetes, részletes tájékoztatást követően az Ün által adaott hozzájárulás. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja a 2018 május 25-e előtt adott nyilaatkozatok tekintetében is.

Amennyiben hírlevelünkre iratkozott fel, akkor kizárólag az Ön által megadott adatokat használjuk, illetve tájékoztatjuk Önt amennyiben az adott szolgáltatáshoz további adatok megadása szükséges.

A hírlevél fogadásához érvényes e-mail cím szükséges. A hírlevélre való feliratkozáshoz használt IP-cím és a hírlevél megrendelésének dátuma szintén mentésre kerül. Ezek az adatok a visszaélések bizonyítékául szolgálnak, ha a hírlevél külföldi e-mail címét regisztrálják. Naplózásta kerül továbbá a visszaigazoló e-mail küldésének és a visszaigazolás kézhezvételének időpontja.

A hozzájárulás visszavonására minden hírlevélben és a weboldalon is elérhető  linket biztosítunk Önnek. A hozzájárulását visszavonhatja továbbá a jelen dokumentumban szereplő kapcsolattartási lehetőségeken keresztül is.

- Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk 1 c)

Az adatok kezelésének a célja az adózással összefüggő kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

A Schwer Fittings GmbH-n belül ezek a jogalanyok hozzáférhetnek a feladataik ellátásához szükséges személyes adatokhoz.

Személyes adatait csak a szállítmányért felelős hajózási társaságnak továbbítjuk, amennyiben ez az áru szállításához szükséges. A kifizetések feldolgozásához a fizetési adatokat továbbadjuk a fizetésért felelős banknak.

Harmadik személyeknek az Ön személyes adat megfelelő jogalap nélkül nem adjuk át 

Cookie Tájékoztató

Mi az a Cookie (süti)?

A Cookie (magyar nevén „a süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag (kb. 4kB), amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Mire jók a Cookie-k?

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a NKM Nemzeti Közművek Zrt. tagvállalatai (a továbbiakban: Nemzeti Közművek) honlapján. 

A Cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy az a Cookie-k alkalmazását tiltsa. A Cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Cookie nélkül az adott weboldal működése nem teljes értékű.

Milyen Cookie-kat alkalmazunk?

Session Cookie: Ezek saját, egy munkamenet azonosítása céljából alkalmazott Cookie-k. Ezek ahhoz szükségesek, hogy a weboldalunk bizonyos funkcionalitásai használhatók legyenek.  Az adatokat egyéb célra nem használjuk fel. A session cookie-k érvényességi ideje automatikusan lejár.

Google Analytics Cookie: Ezek ún. 3. féltől származó Cookie-k, amelyek weboldalunk látogatottsági és webanalitikai adatainak mérését segítik látogatottsági statisztikáink készítéséhez. Az adatokat egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén használjuk fel.

Ki kezeli a Cookie-kat?

A Session Cookie és a Google Analytics Cookie adatokat a Nemzeti Közművek kezelik, használják fel.

Mi az adatkezelés célja?

A Cookie-kat a magasabb színvonalú működés biztosítása és a felhasználói élmény növelése céljából a honlapunkon és szolgáltatásainkban használjuk. 

Egyes szolgáltatásaink Cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap külön értesítést. A Cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe. 

Hogyan tilthatja meg a Cookie-k alkalmazását, mi történik ebben az esetben?

A Cookie-t számítógépéről a felhasználó bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a Cookie-k alkalmazását tiltsa. 

A Cookie-k alkalmazásának tiltásával azonban Ön tudomásul veszi, hogy Cookie nélkül a weboldal működése nem lesz teljes értékű.

Amennyiben a Cookiek alkalmazását nem tiltja meg, úgy tekintendő, hogy azok alkalmazásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak ismeretében hozzájárult. 

Mennyi az adatkezelés időtartama?

A szerver által automatikusan rögzített Google Analytics Cookie adatok 60 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, 2018. május 25. napjától pedig az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: "Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés).

A Schwer Fittings Kft. Cookie-kezelési gyakorlata megfelel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésében foglaltaknak, így elektronikus hírközlő végberendezéseinken csak az érintett felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján tárolunk adatot, vagy férünk hozzá az ott tárolt adathoz.

A Schwer Fittings Kft Cookie-kezelési gyakorlata e mellett megfelel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK irányelvének, vagyis az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek.

A Cookie-król egyértelmű és pontos tájékoztatást adunk, annak érdekében, hogy felhasználóinknak tudomásuk legyen az általunk használt végberendezésen elhelyezett adatokról. 

A felhasználók számára lehetőséget biztosítunk, hogy megtagadják Cookie-k végberendezésükön történő tárolását. 

A Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatás és a megtagadás joga egy csatlakozás alkalmával egyszer kerül felajánlásra és kiterjed az ilyen eszközök későbbi csatlakozások során történő használatára is.

Fentiek szerint a Schwer Fittings Kft. a Cookie-kat kizárólag a jelen Tájékoztatóban ismertetett törvényes célokra használja az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása alapján.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Bei der Nutzung unserer Webseite oder des eShops, auch wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben, verarbeiten und speichern wir die folgenden Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

 • IP-Adresse
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • übertragene Datenmenge
 • Betriebssystem
 • Sprache und Version des Browsers

Informatorische Nutzung der Webseite

Bei informatorischer Nutzung verwenden wir diese Daten ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen, unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und noch attraktiver gestalten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist eine Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mit den Verarbeitungen verfolgen wir die berechtigten Interessen, Ihnen die aufgerufenen Inhalte bereitzustellen, und die Sicherheit der eingesetzten IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Nutzung des eShops

Für die Führung eines Kundenkontos und zur Abwicklung von Bestellungen sind weitere personenbezogene Daten erforderlich. Die erforderlichen Daten sind im Login-Antrag mit einem „*“ gekennzeichnet. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie den Vertrag nicht mit uns abschließen. Wenn Sie unseren eShop nutzen, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Nutzung des Kontakt- und Katalogformulars

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten, wenn Sie eines der bereitgestellten Formulare nutzen. Zu diesen Kontaktdaten gehören unter anderem ihr Name, E-Mail-Adresse und Anliegen. Bei der Nutzung der Formulare verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Sofern Ihre Anfrage weder das Ziel verfolgt, einen Vertrag zu erfüllen, noch vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen, so ist die Rechtsgrundlage eine Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Mit der Verarbeitung verfolgen wir das berechtigte Interesse, eine einfache Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen.

Google Maps

Unsere Webseite verwendet Google Maps, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch die Einstellungen verändern, so dass Sie ihre Daten verwalten und schützen können.

Hier finden Sie weitergehende Anleitungen zum Verwalten der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-lesbaren Format zustehen. Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung Ihrer Daten unter der o.g. Adresse widersprechen, wenn sich aus ihrer besonderen Sicht Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Wir werden diese Verarbeitung dann beenden, es sei denn sie dient überwiegend zwingenden schutzwürdigen Interessen unsererseits.

Beschwerderecht über den Umgang mit ihren Daten

Sie haben zudem die Möglichkeit, sich an unseren Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für die Schwer Fittings GmbH zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Baden Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart

Stand dieser Information: Mai 2018

Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem nächsten Besuch auf unserer Webseite.