Najdôležitejšia časť: montáž

Správna montáž skrutkových komponentov je veľmi dôležitá pre nepriepustnosť spojení. Preto sme tu uložili najdôležitejšie návody a inštrukcie. V prípade, že máte otázky k určitým produktom, aplikáciám, či oblastiam použití, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našich pracovníkov vo vnútornej prevádzke a v službách zákazníkom. Technické poradenstvo a školenia k montáži tiež radi urobíme na mieste.

Pretože prvky armatúr z časti podliehajú silnej záťaži, ako sú výkyvy a nekontrolované tlakové špičky, mali by sa používať iba Schwer originálne komponenty pri dodržovaní montážnych predpisov firmy Schwer. V opačnom prípade môže byť narušená funkčná bezpečnosť, čo môže viesť k strate záruky.

Pri údajoch o tlaku predpokladáme, že je montáž vykonávaná odborne a bezchybne. Postupujte podľa montážnych návodov firmy Schwer. Pri pokladaní systémov potrubného vedenia je nutné dbať na to, aby na skrutkovanie nepôsobilo žiadne dodatočné zaťaženie a napätie, a aby z neho boli odstránené všetky nečistoty.

eShop@schwer.com

nasledujúcu stránku