Gegevensbeschermingsbepalingen

Vanaf 25 mei 2018 is de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht en daarmee gelden nieuwe voorschriften voor gegevensbescherming. Een van de kernpunten is transparantie van gegevensverwerking. Met onderstaande informatie willen we u op de hoogte stellen van de verwerking van uw persoonsgegevens door Schwer Fittings GmbH en de rechten die u heeft krachtens regelgeving inzake gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Telefon: +49 (0)7424 / 9825-0
Fax: +49 (0)7424 / 9825-7950
Email: info@schwer.com

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herr Dirk Hellmich, erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@schwer.com

Doeleinden van en rechtsgronden voor gegevensverwerking

Schwer Fittings GmbH verwerkt uw persoonsgegevens met inachtneming van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), de Duitse Wet op Gegevensbescherming (BDSG) en alle verdere relevante rechtsvoorschriften, d.w.z. alleen

- voor de uitvoering van een overeenkomst (Art.6, lid1 b AVG)

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (Art.6, lid1 f AVG

Indien nodig verwerken wij uw gegevens behalve voor de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst ook voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons en van derden. Bijvoorbeeld:

• Reclame, in zoverre u het gebruik van uw gegevens niet geweigerd heeft
• Indienen van juridische vorderingen en verdediging in juridische geschillen
• Vaststellen en elimineren van misbruik, voorkomen en ophelderen van strafbare feiten
• Garanderen van IT-beveiliging en IT-activiteiten van Schwer Fitting GmbH

- op basis van uw toestemming (Art.6, lid1 a AVG)

Voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. . gebruik van e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven), is verwerking toegestaan op basis van uw toestemming. Een verleende toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Dit geldt ook voor toestemming die vóór het van kracht worden van de AVG, dus voor 25 mei 2018, aan ons is gegeven. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gegevens die tot de intrekking verwerkt zijn.

- vanwege een wettelijke verplichting (Art.6 lid 1 c AVG)

Bijv. bewaren van documenten voor commerciële en fiscale doeleinden

De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, bijv. in het kader van reclame, contactaanvraag of per e-mail (zoals naam, adres of uw e-mailadres), worden alleen gebruikt voor correspondentie met u en alleen voor het doeleinde waarvoor u ons de gegevens beschikbaar heeft gesteld.

Als u zich per e-mail of via het contactformulier voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, zullen we de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken of om u te informeren over voor deze dienst of de registratie relevante omstandigheden.

Voor ontvangst van de nieuwsbrief heeft u een geldig e-mailadres nodig. Bovendien wordt ook het IP-adres opgeslagen waarmee u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, alsmede de datum waarop u de nieuwsbrief aanvraagt. Deze gegevens dienen voor ons als bewijs bij misbruik in het geval een vreemd e-mailadres wordt aangemeld voor de nieuwsbrief. Om daarnaast te garanderen dat een e-mailadres niet oneigenlijk door derden in onze verzendlijst wordt ingevoerd, werken we in overeenstemming met de wet met de zogeheten "double opt-in"-procedure. Als onderdeel hiervan zijn het aanvragen van de nieuwsbrief, het verzenden van de bevestigingsmail en de ontvangst van de aanmeldbevestiging in een protocol vastgelegd.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor het opslaan van gegevens, uw e-mailadres en het gebruik daarvan voor het versturen van de nieuwsbrief in te trekken. Hiervoor is in elke nieuwsbrief en op de website een link beschikbaar. U heeft daarnaast de mogelijkheid om uw verzoek tot intrekking via de in dit document genoemde contactmogelijkheden in te dienen.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Bij Schwer Fittings GmbH hebben alleen diegenen toegang tot persoonsgegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

We geven uw persoonsgegevens alleen door aan het voor verzending verantwoordelijke bedrijf voor zover dit voor de levering van goederen noodzakelijk is. Voor de verwerking van betalingen geven we uw betalingsgegevens door aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaling.

We garanderen dat we uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn of u ons daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

Duur van gegevensopslag

In principe wissen we uw persoonsgegevens zodra die niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, voor zover er geen wettelijke bewijs- en bewaringsverplichtingen zijn (handelswet, belastingwet, belastingcode). De opslagtermijn bedraagt daarna tot 10 jaar. Bovendien bewaren we persoonsgegevens alleen in afzonderlijke gevallen als dit in verband met vorderingen tegen ons bedrijf nodig is (wettelijke verjaringstermijn tot 30 jaar).

Doorgifte van gegevens naar het buitenland

Wij verwerken uw gegevens in principe binnen onze internationale groep.

Internet

Alle inhoud van internetpagina's, inclusief beelden, teksten en gegevens, zijn eigendom van Schwer Fittings GmbH. Kopiëren en herdruk, ook gedeeltelijk, alleen met toestemming van Schwer Fittings GmbH.

Inloggen

Door in te loggen bevestigt de gebruiker dat alleen hij bevoegd is om de inloggegevens van Schwer Fittings te gebruiken. We wijzen erop dat onbevoegd gebruik van deze inloggegevens strafrechtelijke consequenties kan hebben. Het is uitdrukkelijk verboden om de inloggegevens door te geven aan derden. Dit betreft ook het doorgeven aan collega's binnen het bedrijf. De bevoegdheid tot het gebruik van inloggegevens is gekoppeld aan uw bestaande dienstverband. Indien het dienstverband beëindigd wordt, zullen we u om overeenkomstige informatie vragen, zodat we de login kunnen blokkeren. We behouden ons het recht voor om de login te allen tijde zonder opgaaf van reden te blokkeren.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Bei der Nutzung unserer Webseite oder des eShops, auch wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben, verarbeiten und speichern wir die folgenden Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

 • IP-Adresse
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • übertragene Datenmenge
 • Betriebssystem
 • Sprache und Version des Browsers

Informatorische Nutzung der Webseite

Bei informatorischer Nutzung verwenden wir diese Daten ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen, unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und noch attraktiver gestalten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist eine Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mit den Verarbeitungen verfolgen wir die berechtigten Interessen, Ihnen die aufgerufenen Inhalte bereitzustellen, und die Sicherheit der eingesetzten IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Nutzung des eShops

Für die Führung eines Kundenkontos und zur Abwicklung von Bestellungen sind weitere personenbezogene Daten erforderlich. Die erforderlichen Daten sind im Login-Antrag mit einem „*“ gekennzeichnet. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie den Vertrag nicht mit uns abschließen. Wenn Sie unseren eShop nutzen, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Nutzung des Kontakt-, Katalog- und Schulungsformulars, Online-Beratung/Terminkalender, Anfragen oder Bewerbungen

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten, wenn Sie eines der bereitgestellten Formulare nutzen. Zu diesen Kontaktdaten gehören unter anderem ihr Name, E-Mail-Adresse und Anliegen. Bei der Nutzung der Formulare verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Sofern Ihre Anfrage weder das Ziel verfolgt, einen Vertrag zu erfüllen, noch vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen, so ist die Rechtsgrundlage eine Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Mit der Verarbeitung verfolgen wir das berechtigte Interesse, eine einfache Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen.

Kontaktaufnahme per E-Mail

Eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse ist möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Cookies

Op deze website worden zogenoemde cookies gebruikt. Dat zijn kleine tekstbestanden die door de server op uw computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie over de browser, het IP-adres, het besturingssysteem en de internetverbinding. Wij geven deze gegevens niet aan derden door en koppelen ze zonder uw toestemming niet aan persoonsgegevens. Cookies vervullen twee hoofddoeleinden. Ze helpen ons om de navigatie door ons aanbod te vergemakkelijken en maken correcte werking van de website mogelijk. Ze worden niet gebruikt om virussen binnen te laten of programma's te starten.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om ons aanbod ook zonder cookies te bekijken. Daarvoor moeten de betreffende instellingen in de browser worden aangepast. Raadpleeg de hulpfunctie van uw browser om te bekijken hoe cookies uitgezet kunnen worden. We wijzen u er echter wel op dat dit invloed kan hebben op sommige functies van deze website en het gebruiksgemak kan verminderen. 

Technisch noodzakelijke cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de presentatie van de pagina:
Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

cookiefirst-consent / Cookie-Banner /1y
cookiefirst-id / Cookie-Banner /1y
sid / Session-ID / 7d
listview / Listenansicht / Session end
keepauth / Login / 5y
cir / Cookie Footer / 1y

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Omdat op deze websites IP-anonimisering is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies tegengaan door middel van een overeenkomstige instelling in uw browser-software. We wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de browser-plugin in de volgende link te downloaden en te installeren: Browser Add On voor deactivering van Google Analytics.

Ga voor nadere informatie over gebruiksvoorschriften en gegevensbescherming naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/

Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

_ga / Google Analytics / 2y
_gat / Google Analytics / 1d
_gid / Google Analytics / 1d

Google Maps

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Maps. Google Maps ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Die Einbindung des Google-Maps Plug-In erfolgt auf unserer Webseite. Beim Laden erhebt Google unter Umständen Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in ein Drittland übermittelt. Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderem folgende Informationen (auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können:

 • Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse)
 • Standortbezogene Informationen
 • Eindeutige Applikationsnummern
 • Cookies und ähnliche Technologien

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

Wenn Sie mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners/

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem Google-Konto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies, soweit Google welche setzt, durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Einbindung von Google Maps verfolgen wir den Zweck, Ihnen entsprechende Adressen darstellen zu können sowie weitere Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen. Auch können wir Ihnen durch diese Einbindung von Google Maps Orte präsentieren, wobei Sie nicht auf einzelne Kartenausschnitte begrenzt sind und eigenständig Entfernungen u.Ä. recherchieren können.

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem großen Nutzen, den Google Maps bietet. Durch die Einbindung müssen wir die Anfahrten zu den jeweiligen Orten nicht anhand von unübersichtlichen Anfahrtsskizzen o.Ä. darstellen, sondern ermöglichen es jedem Nutzer seine Anfahrt eigenständig zu planen.

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Youtube

Wir haben Videos unseres Unternehmens bei YouTube eingebunden. Bei YouTube handelt es sich um das Angebot eines nicht mit uns verbundenen Dritten, nämlich der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zum Abspielen eines Videos ist die Verarbeitung der IP-Adresse durch Google zwingend erforderlich. Für den Fall, dass Sie einem Link auf YouTube folgen, weisen wir aber darauf hin, dass YouTube die Daten ihrer Nutzer entsprechend ihrer eigenen Datenverwendungsrichtlinien abspeichert und für eigene geschäftliche Zwecke nutzt.

Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt nur im sog. "erweiterten Datenschutzmodus". Diesen stellt YouTube selbst bereit und sichert damit zu, dass YouTube zunächst keine Cookies auf Ihrem Gerät speichert. Beim Aufruf der betreffenden Seiten werden allerdings die zuvor unter "Nutzung unseres Online-Angebotes" genannten Daten übertragen und so insbesondere mitgeteilt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Diese Information lässt sich jedoch nicht Ihnen zuordnen, sofern Sie sich nicht vor dem Seitenaufruf bei YouTube oder einem anderen Google-Dienst angemeldet haben bzw. dauerhaft angemeldet sind.

Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch Anklicken starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf Ihrem Gerät nur Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei denn, Sie sind aktuell bei einem Google-Dienst angemeldet.

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy;

Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Rechten van betrokkenen

Via het bovengenoemde adres kunt u informatie opvragen over de over u opgeslagen gegevens en, onder bepaalde voorwaarden, een verzoek doen tot correctie of verwijdering van uw gegevens. U heeft daarnaast het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, kunt u die toestemming te allen tijde en voor de toekomst intrekken.

Recht van bezwaar

Indien wij uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te behartigen, kunt u deze verwerking van uw gegevens via het bovengenoemde adres intrekken, als er naar uw mening redenen zijn die deze verwerking van gegevens in de weg staan. We zullen de verwerking dan beëindigen, tenzij dit onze legitieme belangen dient.

Het recht om te klagen over omgang met uw gegevens

U heeft bovendien de mogelijkheid om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming voor Schwer Fittings GmbH is: Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Baden Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart

Status van deze informatie: 07/2023

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dat geldt ook in het geval het privacybeleid moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene activiteiten, bijvoorbeeld nieuwe dienstverlening. Het nieuwe privacybeleid wordt dan van kracht bij uw volgende bezoek aan onze website.