Kvalita už na začiatku

Jablko alebo hruška? Nie je skrutkové spojenie ako spojenie!  Táto veta platí najmä pre rúrové skrutkovania z užľachtilej ocele u ktorej ide o najvyššiu bezpečnosť a krátke odstávky strojov a zariadení.

Skrutkovania majú rozhodujúcu pridanú hodnotu: sú trvanlivé. O to sa postará mimoriadne vysoká kvalita, vysoko hodnotené materiály, dôkladné zhotovenie a v neposlednom rade tiež dizajn, ktorý Vám ponúkajú výrobky Schwer.

Qualitätssicherung

Schwer Fittings spĺňa vysoké požadavky spracovateľského priemyslu a poskytuje riešenia, ktoré najlepšie zodpovedajú komplexným zadaniam. Produkty firmy Schwer Fittings podliehajú najprísnejším merítkam kvality, od kontroly surového materiálu, cez kontroly medzi jednotlivými stupňami výroby, až po konečný odber. Zaistenie kvality prebieha pomocou najmodernejších meracích prostriedkov a metód po internom vyhotovení výkresov. Vysoký štandard kvality produktov Schwer Fittings je zaistený pomocou vlastnej montáže a koncovej kontroly.

Qualitätsmanagement

 • Vlastné riadenie kvality
 • Vylaserované čísla skúšobného protokolu
 • Dohľadateľnosť vstupného materiálu
 • DIN / ISO normy
 • Skúšobné protokoly podľa EN 10204
 • Merania kvality povrchov
 • Čistenie a pranie výrobkov
 • Bezpečné a optimálne balenie

Prüfungen in der Qualitätssicherung in Denkingen

 • Vlastné riadenie kvality
 • Vylaserované čísla skúšobného protokolu
 • Dohľadateľnosť vstupného materiálu
 • DIN / ISO normy
 • Skúšobné protokoly podľa EN 10204
 • Merania kvality povrchov
 • Čistenie a pranie výrobkov
 • Bezpečné a optimálne balenie


Vylaserované čísla skúšobného protokolu

None

Na súčastiach armatúr so stykom s médiom laserujeme číslo skúšobného protokolu. Toto číslo poskytuje mnoho informácií. Tým je možné aj po rokoch pridať k tomuto dielu východzí materiál so všetkými mechanickými skúškami a certifikátom 3.1.

Výhoda pre zákazníka: V prípade, že je armatúra zabudovaná v zariadení, ktoré musí byť testované (napr. skúška TÜV,…), môžu byť certifikáty (3.1) k produktu aj po rokoch od Schwer Fittings vyžiadané a dohľadané.

Druckprüfungen

V našej skúšobnej a školiacej miestnosti sa robia a protokolujú tlakové skúšky a početné praktické testy. Dynamické skúšky striedavého zaťažovania (impulzové skúšky) simulujú rôzne tlakové záťaže, ktoré v prípade nasadenia pôsobia na závitové spoje, či armatúry.

PDF

Qualitätsmanagement

Für weitere Zertifikate, Bescheinigungen, TÜV-Berichte o.ä. steht Ihnen unsere Qualitätsbeauftragte (QMB) gerne zur Verfügung: qmb@schwer.com

nasledujúcu stránku