Impresum

Tretie osoby nemajú povolené používať pre zasielanie výslovne nevyžiadané informácie, žiadne kontaktné údaje ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy, ktoré boli zverejnené v rámci impresa, alebo v zrovnateľných záznamech. Pri porušení tohoto zákazu si výslovne vyhradzujeme právo urobiť právne kroky voči zasielateľom tzv. spamov.

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Tel. +49 (0)7424 / 9825-0
Fax +49 (0)7424 / 9825-7900
info@schwer.com
http://www.schwer.com

Vedenie firmy: Marco Schwer
HRB 460 569 Amtsgericht 70190 Stuttgart 1
USt.-Id-Nr. DE811729673

powered by polynorm