Tietosuojamääräykset

25.5.2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä sovelletaan uusia tietosuojamääräyksiä. Yksi asetuksen tärkeimmistä tavoitteista on lisätä tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyttä. Seuraavassa kerrotaan Schwer Fittings GmbH:n henkilötietojen käsittelystä ja tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista.

Who is responsible for data processing?

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Telefon: +49 (0)7424 / 9825-0
Fax: +49 (0)7424 / 9825-7950
Email: info@schwer.com

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herr Dirk Hellmich, erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@schwer.com

Tietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Schwer Fittings GmbH käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, liittovaltion tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) ja muun asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja käsitellään ainoastaan silloin, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

- Sopimusvelvoite (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 b)

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimien toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

- Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 f)

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, kun se on perusteltua meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi. Esimerkkejä:

 • markkinointi, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt henkilötietojen käyttöä
 • oikeusvaateiden esittäminen ja puolustautuminen oikeuskiistoissa
 • väärinkäytösten tunnistaminen ja lopettaminen sekä rikosten estäminen ja selvittäminen
 • Schwer Fittings GmbH:n tietoturvallisuuden takaaminen ja IT-toiminnan turvaaminen.

- Rekisteröidyn suostumus (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 a)

Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (kuten uutiskirjeen lähettämistä varten), meillä on oikeudellinen peruste käsitellä henkilötietoja kyseiseen käyttötarkoitukseen. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Tämä koskee myös suostumuksia, jotka on annettu meille, ennen kuin EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Suostumuksen peruuttaminen ei koske ennen peruuttamista käsiteltyjä henkilötietoja.

- Lakisääteinen velvoite (yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 c)

Esimerkiksi asiakirjojen säilyttäminen kauppa- ja vero-oikeudellisiin tarkoituksiin.

Käytämme sinulta hakemusten, yhteydenottopyyntöjen ja sähköpostiviestien avulla saamiamme henkilötietoja (kuten nimeä, osoitetta tai sähköpostiosoitetta) vain viestimiseen kanssasi ja siihen tarkoitukseen, johon olet meille tiedot antanut.

Jos tilaat uutiskirjeemme sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, käytämme antamiasi tietoja yksinomaan kyseiseen tarkoitukseen tai kyseiseen palveluun/rekisteröitymiseen liittyvistä asioista ilmoittamiseen.

Uutiskirjeen vastaanottaminen edellyttää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteen lisäksi tallennetaan IP-osoite, josta uutiskirje on tilattu, ja päivämäärä, jolloin uutiskirje on tilattu. Näitä tietoja voidaan käyttää todisteena väärinkäytöksissä, mikäli uutiskirjeen tilaamiseen käytetään tuntematonta sähköpostiosoitetta. Estämme sähköpostiosoitteiden lisäämisen postituslistalle luvattomasti käyttämällä Double-Opt-In-menetelmää yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Double-Opt-In-menetelmän avulla kirjataan uutiskirjeen tilaaminen, vahvistussähköpostiviestin lähettäminen ja rekisteröitymisvahvistuksen vastaanottaminen.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen sekä näiden tietojen käyttämiseen uutiskirjeen lähettämistä varten. Jokaisessa uutiskirjeessä ja verkkosivustollamme on linkki, jota napsauttamalla peruutuksen voi tehdä. Lisäksi voit ilmoittaa tässä asiakirjassa mainittujen yhteystietojen avulla, että haluat peruuttaa suostumuksesi.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voivat käyttää ne Schwer Fittings GmbH:n toimipaikkojen työntekijät, joiden työtehtävät sitä vaativat.

Siirrämme henkilötietoja valtuutetulle tavarantoimittajalle vain mikäli tavaroiden toimittaminen sitä edellyttää. Siirrämme maksutietoja valtuutetulle rahoituslaitokselle maksujen käsittelyä varten.

Vakuutamme, että henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain lain velvoittamana tai suostumuksellasi.

Henkilötietojen säilytysaika

Pääsääntöisesti poistamme henkilötiedot heti kun niiden säilyttäminen aiemmin mainittuihin tarkoituksiin ei ole enää tarpeellista, mikäli osoitus- ja säilytysvelvollisuudet (kauppa- ja verolait) eivät edellytä pitempää säilytysaikaa. Säilytysajat ovat sen jälkeen enintään 10 vuotta. Lisäksi säilytämme henkilötietoja vain sellaisissa yksittäistapauksissa, kun henkilötiedot liittyvät yritystämme vastaan esitettyihin vaatimuksiin (lainmukainen vanhentumisaika on enintään 30 vuotta).

Henkilötietojen siirtäminen ulkomaille

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti kansainvälisen konsernimme sisällä.

Internet

Schwer Fittings GmbH omistaa internetsivustonsa koko sisällön, kuten kuvat, tekstit ja tiedot. Sisällön tai sen osien kopioiminen ja painaminen uudelleen on sallittua vain Schwer Fittings GmbH:n luvalla.

Sisäänkirjautuminen

Sisäänkirjautumisella käyttäjä vahvistaa, että Schwer Fittings on oikeutettu käyttämään kirjautumistietoja. Luvattomalla kirjautumisella on rikosoikeudellisia seuraamuksia. Kirjautumistietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on nimenomaisesti kielletty. Tämä koskee myös kirjautumistietojen luovuttamista yrityksen sisäisille kollegoille. Oikeus sisäänkirjautumiseen on sidoksissa voimassa olevaan työsuhteeseen. Mikäli työsuhde päättyy, pyydämme vastaavat tiedot itsellemme sisäänkirjautumisen lukitsemista varten. Pidätämme oikeuden lukita sisäänkirjautuminen syytä ilmoittamatta.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Bei der Nutzung unserer Webseite oder des eShops, auch wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben, verarbeiten und speichern wir die folgenden Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

 • IP-Adresse
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • übertragene Datenmenge
 • Betriebssystem
 • Sprache und Version des Browsers

Informatorische Nutzung der Webseite

Bei informatorischer Nutzung verwenden wir diese Daten ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen, unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und noch attraktiver gestalten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist eine Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mit den Verarbeitungen verfolgen wir die berechtigten Interessen, Ihnen die aufgerufenen Inhalte bereitzustellen, und die Sicherheit der eingesetzten IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Nutzung des eShops

Für die Führung eines Kundenkontos und zur Abwicklung von Bestellungen sind weitere personenbezogene Daten erforderlich. Die erforderlichen Daten sind im Login-Antrag mit einem „*“ gekennzeichnet. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie den Vertrag nicht mit uns abschließen. Wenn Sie unseren eShop nutzen, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Nutzung des Kontakt-, Katalog- und Schulungsformulars, Online-Beratung/Terminkalender, Anfragen oder Bewerbungen

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten, wenn Sie eines der bereitgestellten Formulare nutzen. Zu diesen Kontaktdaten gehören unter anderem ihr Name, E-Mail-Adresse und Anliegen. Bei der Nutzung der Formulare verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Sofern Ihre Anfrage weder das Ziel verfolgt, einen Vertrag zu erfüllen, noch vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen, so ist die Rechtsgrundlage eine Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Mit der Verarbeitung verfolgen wir das berechtigte Interesse, eine einfache Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen.

Kontaktaufnahme per E-Mail

Eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse ist möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka palvelin tallentaa käyttäjän tietokoneeseen. Niiden avulla kerätään tietoja selaimesta, IP-osoitteesta, käyttöjärjestelmästä ja internetyhteydestä. Emme siirrä näitä tietoja kolmannelle osapuolelle tai yhdistä niitä henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta. Evästeiden avulla pyrimme ennen kaikkea helpottamaan sivustolla kävijöiden siirtymistä valikoimassamme ja näyttämään verkkosivuston oikealla tavalla. Evästeitä ei käytetä virusten levittämiseen tai ohjelmien käynnistämiseen.

Käyttäjät voivat selata valikoimaa myös ilman evästeitä. Tätä varten käyttäjän on muutettava selaimen evästeasetuksia. Lisätietoja evästeiden poistamisesta käytöstä on selaimen ohjetoiminnossa. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin tämän verkkosivuston ominaisuuksien käytön ja huonontaa sivuston käyttökokemusta.

Teknisesti välttämättömät evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sivun esittelyyn:
Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

cookiefirst-consent / Cookie-Banner /1y
cookiefirst-id / Cookie-Banner /1y
sid / Session-ID / 7d
listview / Listenansicht / Session end
keepauth / Login / 5y
cir / Cookie Footer / 1y

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (Google) verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen ja joiden avulla analysoidaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla saadut tiedot verkkosivuston käytöstä välitetään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevaan palvelimeen. Koska tällä sivustolla on käytössä IP-osoitteen muuttaminen nimettömäksi, Google kuitenkin lyhentää ensin IP-osoitteen EU:n jäsenmaissa ja ETA-maissa. Täydellinen IP-osoite välitetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevaan palvelimeen ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa.

Tämän verkkosivuston omistajan valtuuttamana Google käyttää näitä tietoja sivuston käytön analysoimiseen, raporttien luomiseen sivuston tapahtumista sekä muiden sivuston ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google Analyticsin selaimestasi saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimen evästeasetuksissa. Evästeiden tallentamisen poistaminen käytöstä saattaa kuitenkin rajoittaa joidenkin tämän verkkosivuston ominaisuuksien käyttöä.

Voit myös estää sivuston käyttöön liittyvien tietojen (kuten IP-osoitteen) keräämisen evästeiden avulla Googlessa ja kieltää Googlea käyttämästä näitä tietoja. Voit tehdä tämän lataamalla seuraavasta linkistä selainlaajennuksen ja asentamalla laajennuksen tietokoneeseesi: Selainlaajennus Google Analyticsin poistamiseen käytöstä.

Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteissa http://www.google.com/analytics/terms/de.html ja https://www.google.de/intl/de/policies/

Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

_ga / Google Analytics / 2y
_gat / Google Analytics / 1d
_gid / Google Analytics / 1d

Google Maps

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Maps. Google Maps ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Die Einbindung des Google-Maps Plug-In erfolgt auf unserer Webseite. Beim Laden erhebt Google unter Umständen Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in ein Drittland übermittelt. Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderem folgende Informationen (auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können:

 • Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse)
 • Standortbezogene Informationen
 • Eindeutige Applikationsnummern
 • Cookies und ähnliche Technologien

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

Wenn Sie mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners/

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem Google-Konto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies, soweit Google welche setzt, durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Einbindung von Google Maps verfolgen wir den Zweck, Ihnen entsprechende Adressen darstellen zu können sowie weitere Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen. Auch können wir Ihnen durch diese Einbindung von Google Maps Orte präsentieren, wobei Sie nicht auf einzelne Kartenausschnitte begrenzt sind und eigenständig Entfernungen u.Ä. recherchieren können.

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem großen Nutzen, den Google Maps bietet. Durch die Einbindung müssen wir die Anfahrten zu den jeweiligen Orten nicht anhand von unübersichtlichen Anfahrtsskizzen o.Ä. darstellen, sondern ermöglichen es jedem Nutzer seine Anfahrt eigenständig zu planen.

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Youtube

Wir haben Videos unseres Unternehmens bei YouTube eingebunden. Bei YouTube handelt es sich um das Angebot eines nicht mit uns verbundenen Dritten, nämlich der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zum Abspielen eines Videos ist die Verarbeitung der IP-Adresse durch Google zwingend erforderlich. Für den Fall, dass Sie einem Link auf YouTube folgen, weisen wir aber darauf hin, dass YouTube die Daten ihrer Nutzer entsprechend ihrer eigenen Datenverwendungsrichtlinien abspeichert und für eigene geschäftliche Zwecke nutzt.

Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt nur im sog. "erweiterten Datenschutzmodus". Diesen stellt YouTube selbst bereit und sichert damit zu, dass YouTube zunächst keine Cookies auf Ihrem Gerät speichert. Beim Aufruf der betreffenden Seiten werden allerdings die zuvor unter "Nutzung unseres Online-Angebotes" genannten Daten übertragen und so insbesondere mitgeteilt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Diese Information lässt sich jedoch nicht Ihnen zuordnen, sofern Sie sich nicht vor dem Seitenaufruf bei YouTube oder einem anderen Google-Dienst angemeldet haben bzw. dauerhaft angemeldet sind.

Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch Anklicken starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf Ihrem Gerät nur Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei denn, Sie sind aktuell bei einem Google-Dienst angemeldet.

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy;

Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää edellä mainitusta osoitteesta pääsyä henkilötietoihisi sekä tietyin edellytyksin vaatia henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista. Lisäksi sinulla on oikeus rajoittaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä ja saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruutuksesi koskee tällöin henkilötietojen tulevaa käsittelyä kyseiseen tarkoitukseen.

Vastustamisoikeus

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujen suojaamiseksi, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Voit ottaa tällöin yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen. Lopetamme sen jälkeen henkilötietojesi käsittelyn, ellei käsittelyyn ole perusteltua syytä.

Oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetullemme tai tietosuojaviranomaiselle. Schwer Fittings GmbH:n vastaavan tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat tässä:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Baden Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart

Näiden tietojen julkaisuajankohta: 07/2023

Pidätämme oikeuden muutoksiin milloin tahansa, jotta voimme varmistaa, että tietosuojailmoituksemme on aina ajantasaisen lainsäädännön mukainen. Tämä koskee myös tilanteita, jolloin tietosuojailmoitusta on muutettava uusien tai tarkistettujen palveluiden, kuten uusien huoltopalveluiden, takia. Päivitysten jälkeen uusi tietosuojailmoitus on luettavissa sivustoltamme seuraavan käynnin yhteydessä.