technické změny, úpravy

Vyhrazujeme si právo na konstrukční a rozměrové změny a úpravy cen bez ohlášení. Fotografie výrobků na internetu se mohou lišit od dodaného zboží. Neručíme na chyby. Informujte se dotazem v případě speciálního použití u našeho produktového managementu na vhodné řešení. Informace o hmotnosti bez záruky. Kopírování, tisk, také jen částečný, je možný pouze s povolením firmy Schwer Fittings GmbH.

odchylky od norem

V zásadě odpovídají naše výrobky uvedeným normám. Vyhrazujeme si právo na konstrukční změny, resp. na odchylky od uvedených norem. Rozměry měníme, když vidíme možnost technického zlepšení  nebo z hlediska výroby nutnost. Jestli že je vyžadováno dodržení norem, prosíme o kontakt s naším produktovým managementem.


pro vaši bezpečnost

Protože jsou spojovací potrubní elementy také vystavovány dynamické zátěži a nekontrolovatelným tlakovým špičkám, doporučujeme používat výhradně originální díly Schwer a dodržovat montážní předpisy Schwer. V opačném případě může být narušena funkčnost  a může dojít ke ztrátě záruky.


tlakové údaje

Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek (statických) a teplot (20°C) odpovídá provozní tlak (PB) uvedeným jmenovitým tlakům (PB) (PN). (viz. DIN 2401  část 1). Při vyšších teplotách se provozní tlaky (PB) snižují oproti uvedeným jmenovitým tlakům (PN) podle následující tabulky.


tabulka - teplota/tlak

teplotní rozsah snížení tlaku

-60°C až 20°C 0,0 %
50°C 4,5 %
100°C 11,0 %
150°C 16,0 %
200°C 20,0 %
250°C 24,0 %
300°C 29,0 %
350°C 31,0 %
400°C 33,0 %

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400°C.


Kombinace různých součástí šroubení

Při kombinování různých komponentů šroubení, materiálů a těsnění v rámci jednoho trubkového vedení platí vždy nejnižší uvedené provozní tlaky a teplotní omezení.


Správná montáž

Pro všechny v katalogu uvedené tlakové hodnoty předpokládáme, že montáž šroubení bude provedena bezchybně podle montážního návodu. Postupujte proto přesně podle montážního postupu. Dbejte při pokládání potrubí také nato, aby na šroubení nepůsobila žádná další zatížení a napětí.

předchozí stránka