Zamerané na detaily

Už pri tvorbe výkresu kladieme veľký dôraz na presnosť a precíznosť, ktoré sa prejavia pri výrobe a funkčnosti našich produktov. Sú to práve tieto maličkosti, ktoré výrobky Schwer Fittings vyznačujú a odlišujú.

Náš produktový manažment a vývojoví inžinieri stále optimalizujú a dopĺňajú naše skrutkovania a armatúry, aby vznikali produkty špeciálne pre Vaše potreby. Na základe tejto skúsenosti a nepretržitému procesu zlepšovania, máme v programe vyzreté a osvedčené produkty, ktoré ponúkajú túto pridanú hodnotu. Praktickú premenu sme pre Vás spísali v dvoch prípadoch z mnohých: Zamerané na detail:

Spätné ventily
CLC

Vylaserované čísla skúšobného protokolu

Malé číslo, veľa informácií

None

Na súčastiach armatúr so stykom s médiom laserujeme číslo skúšobného protokolu. Toto číslo poskytuje mnoho informácií. Tým je možné aj po rokoch pridať k tomuto dielu východzí materiál so všetkými mechanickými skúškami a certifikátom 3.1.


Výhoda pre zákazníka: V prípade, že je armatúra zabudovaná v zariadení, ktoré musí byť testované (napr. skúška TÜV,…), môžu byť certifikáty (3.1) k produktu aj po rokoch od Schwer Fittings vyžiadané a dohľadané.

Focus in details

Skrutkovania s dvoma zvieracími prstencamiTesniaci a voči korózii odolný povrch

až HV 1.000


Vnútorný kužeľ hladko válcovaný

(Povrch tesniaci)


Závit na telese

valcovaný resp. rezaný


Dohľadateľnosť podľa čísla protokolu

a tavby na dieloch so stykom s médiom


Závit na prevlečných maticiach postriebrený,

a tým zaistená opätovná montáž a demontáž

predchádzajúcu stránku nasledujúcu stránku