A fi conştient de asumarea responsabilităţii

În acest sens am dezvoltat o filosofie de mediu pentru activităţile desfăşurate de către companie. Ne obligăm să respectăm cu stricteţe prescripţiile legale în vigoare, prin permanenta îmbunătăţire a protecţiei mediului din cadrul companiei. 

Ne străduim să protejăm şi să păstrăm resursele naturale şi să evităm poluarea mediului înconjurător. Prin sistemul managementului mediului înconjurător evităm birocraţia şi proceduri inutile.


Stabilirea obiectivelor referitoare la mediu sunt atent monitorizate. Acestea sunt minuţios documentate, urmărite şi evaluate. Cu ajutorul auditului de mediu determinăm continua eficacitate a acestora. Randamentul nostru şi indicatorii obţinuţi privind mediul sunt evaluaţi şi verificaţi cu regularitate.


Îmbunătăţirea neîntreruptă a protecţiei mediului în cadrul companiei este o parte prioritară a filosofiei companiei noastre. Ne străduim totodată să îmbunătăţim şi să dezvoltăm în continuare protecţia mediului înconjurător, atât la furnizori, cât şi la partenerii noştri de afaceri.

None
None
None
None

PDF

Contact:

eMail: liebermann@schwer.com

pagina anterioară