Zich van de verantwoording bewust zijn

In dit verband hebben wij voor onze ondernemingsactiviteiten milieurichtlijnen in de vorm van een milieufilosofie gedefinieerd. Wij verplichten ons ertoe om, naast de wettelijk verplichte voorschriften, de bedrijfsmatige milieubescherming voortdurend te verbeteren. 

Wij streven ernaar om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en te behouden en belasting van het milieu te vermijden. Ons milieumanagementsysteem richten wij in zonder hinderlijke bureaucratie en overvloedige stapels voorschriften en dokumenten.


Het vastleggen van onze milieugerelateerde doelstellingen vindt met de grootste zorgvuldigheid plaats. Ze worden gedocumenteerd, nagestreefd en uitgebreid geëvalueerd. Door milieuaudits stellen wij de effectiviteit ervan continu vast. Onze milieubijdrage en de daarmee verbonden milieugerelateerde kengetallen worden regelmatig gecontroleerd en beoordeeld.


De voortdurende verbetering van de bedrijfsmatige milieubescherming vormt een groot deel van onze bedrijfsfilosofie. Wij trachten ook een positieve invloed te hebben op het verbeteren en verder ontwikkelen van de milieubescherming bij onze leveranciers en handelspartners.

None
None
None
None

PDF

Contact:

eMail: liebermann@schwer.com

vorige pagina