Schwer Fittings s.r.o., Slovensko

Schwer Fittings, s.r.o.
Čsl. armády 3/10681
SK-03601 Martin
Tel.: +421 (0)43 400 75 77
info@schwer.sk

Kontaktné osoby

Ing. Boris Burger

konateľ firmy
tel.: +421 43 400 75 75
mob.: +421 903 453 170
burger@schwer.sk

PhDr. Tatiana Studeničová

obchodný referent
tel.: +421 43 400 75 77
studenicova@schwer.sk

Ing. Pavol Letko

obchodný zástupca
tel.: +421 43 400 75 76
mob.: +421 911 575 705
letko@schwer.sk

Ing. Ľubomír Belica

vedúci výroby
tel.: +421 43 400 75 55
mob.: +421 903 567 110
lbelica@schwer.sk

Monika Lovásová

asistentka vedúceho výroby
tel.: +421 43 400 75 10
mob.: +421 910 475 821
lovasova@schwer.sk

Marcela Ďanovská

ISO Manager
tel.: +421 43 400 75 20
mob.: +421 911 176 617
danovska@schwer.sk

Firma Schwer Fittings, s.r.o. Martin vznikla 1.2.1998 ako dcérska spoločnosť firmy Schwer Fittings, GmbH, ktorá má svoje sídlo v Denkingene v Nemecku.

Nosným programom firmy je výroba nerezových vysokotlakových skrutkovaní s rezným prstencom do tlaku 630 barov. Východzím materiálom pre tento sortiment je výhradne kovaná alebo ťahaná austenitická oceľ podľa DIN 1.4571 (STN 17 348). Žiadna iná firma sa nemôže pochváliť tak širokým sortimentom týchto skrutkovaní z nerezového materiálu.

Mimo túto oblasť sa firma zaoberá výrobou nízkotlakových trojdielnych skrutkovaní, fitingov, kolien a ďalších súčastí potrubia.

Činnosťou slovenskej pobočky Schwer Fittings, s.r.o. je obchodná a výrobná činnosť. V obchodnej oblasti firma zabezpečuje pre svojich zákazníkov dodávky priemyslových armatúr, guľových kohútov, ventilov, rôznych fitingov, manometrov, teplomerov a celého radu ďalších výrobkov výhradne z nerezového materiálu. Výrobky firma dodáva do chemického, potravinárskeho, papierenského a strojárskeho priemyslu, ako aj do jadrových a tepelných elektrárni.

Vo výrobnej oblasti firma dodáva hlavne pre svoju materskú firmu v SRN na základe ich potrieb a požiadaviek. Sú to hlavne lisovacie objímky, hadicové adaptéry, rôzne hrdlá a podobne.

jak pro Vás skladujeme …

Príjazdový plán

Vorherige Seite Nächste Seite