Mnoho odvetví vďaka širokému produktovému spektru

Vďaka širokému a po dlhé roky sa rozrastajúcemu portfóliu, veľkým množstvom uplatnení, dnes dodávame do najrôznejších odvetví priemyslu. K našim zákazníkom patria tak ako koncerny, tak aj stredné podniky po celom svete. Vedome používame ako materiál nehrdzavejúcu oceľ, pretože tá nevytvára kompromisy v trvanlivosti a hygiene.

Dlhodobé partnerské vzťahy budujeme a udržujeme osobnými kontaktami a návštevami zákazníkov. Skúsenosti so systémom KANBAN zaisťujú hladký priebeh pri používaní našich produktov. Skrutkovania a ich súčasti z nehrdzavejúcich ocelí sa používajú prevažne v gastronómii a rozvodoch kvapalných médií. Medz iným sa používajú:

Hydraulika /pneumatika

 • Automobilový priemysel
 • Kvapalinové rozvody
 • Hydraulika a pneumatika
 • Strojárstvo
 • Stavba priemyslových zariadení
 • Lakovacia technika
 • Výroba papieru
 • Stavba lodí a offshore
 • Životné prostredie
 • Veterná energia

Instrumentointi

 • Chemický, biologický a farmaceutický priemysel
 • Llaboratórna a procesná technika
 • Potravinársky priemysel
 • Letecká a kozmická technika
 • Stavba reaktorov
 • Solárny priemysel
 • Vakuová technika
 • Baliaca technika
 • Hydrogen

Vacuum

 • Vakuová technika


 • Tlaková technika
 • Sanitačné zariadenia

Zukunft mit Wasserstoff und neuen Energien

None

Wasserstoff wird zukünftig eine große Rolle beim Umbau unserer Energieversorgung spielen. Als Speichermedium für ökologischen Strom und für die Mobilität mit Brennstoffzellenantrieben. Bei der Erzeugung von Wasserstoff durch die Elektrolyse wird mittels regenerativ erzeugtem Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. In einem chemischen Prozess reagiert der Wasserstoff mit Sauerstoff. Dabei wird die im Wasserstoff gespeicherte Energie als Strom freigegeben, der dann einen Elektromotor antreibt. → Mehr Informationen

nasledujúcu stránku