Mnoho odvětví díky širokému produktovému spektru

Díky širokému, po dlouhá léta se rozrůstajícímu výrobnímu portfoliu, četným možnostem uplatnění, dodáváme dnes do nejrůznějších odvětví průmyslu. K našim zákazníkům patří jak koncerny, tak střední podniky po celém světě. Vědomě používáme jako materiál nerezavějící ocel, protože v trvanlivosti a hygieně nevytváří kompromisy.

Osobními kontaktya návštěvami  u zákazníka udržujeme a budujeme dlouhodobé partnerské vztahy. Zkušenosti se systémem KANBAN zajišťují hladký průběh při používaní našich produktů. Šroubení a jejich součásti z nerezavějících ocelí se používají převážně v gastronomii a rozvodech kapalných médií. Používají se např.:

hydraulika / pneumatika

 • automobilový průmysl
 • vedení kapalin
 • hydraulika a pneumatika
 • strojírenství
 • stavba průmyslových zařízení
 • lakovací technika
 • výroba papíru
 • stavba lodí a offshore
 • životní prostředí
 • větrná energie

instrumentation

 • chemický, biologický a farmaceutický průmysl
 • laboratorní a procesní technika
 • potravinářský průmysl
 • letecká a kosmická technika
 • stavba reaktorů
 • solární průmysl
 • vakuová technika
 • balící technika
 • Hydrogen

Vacuum

 • vakuová technika


 • tlakový vzduch
 • sanitační zařízení

Budoucnost s vodíkem a novými energiemi

None

V budoucnu bude vodík hrát hlavní roli při přeměně našich energetických zásob. Jako úložné médium pro ekologickou elektřinu a pro mobilitu s pohony na palivové články. Když se vodík vyrábí elektrolýzou, voda se rozděluje na vodík a kyslík pomocí regenerativně vyrobené elektřiny. V chemickém procesu vodík reaguje s kyslíkem. Energie uložená ve vodíku se uvolňuje jako elektřina, která pak pohání elektromotor. → Více informací

na další stránce