Spojenia na konus 37°

Spojenia na konus 37°

Spôsob fungovania
Pre pripojenie rúrky s vyhrdlením  pod uhlom 37° a skrutkovania s kužeľom na 24°, používame prechodový  medzikrúžok BV-202. Ten obsahuje zodpovedajúce protikužele hrdla a rúrky, a je opatrený z obidvoch strán O-krúžkami, takže ako rúrka s 37° vyhrdlením, tak aj hrdlo s 24° kužeľom sú utesnené elastomerom, a tak vznikne veľmi dobré utesnenie. Prevlečná matica má metrický závit, a dá sa naskrutkovať na závitové hrdlo, určené bežne na prípoje zárezných krúžkov. Rúrka musí byť tiež vyhrdlená, ako je stanovené v ISO 8434-2, tabuľka 5, aby O-krúžok lemovacieho medzikrúžku bol v plnej miere prekrytý lemovaním.

Lemovanie rúrky
Pre lemovanie rúrok z ušľachtilej ocele doporučujeme používať elektro-hydraulické lemovacie prístroje s tvrdenými či tvrdým materiálom pokrytými hrotmi slúžiacich k vyhrdleniu rúrok, aby ste získali presne olemované rúrky pre funkčné a bezpečné rúrkové skrutkovanie.