ZeroCon

Schwer Fittings nabízí prostřednictvím svého nového patentovaného nerezového šroubení opravdový klenot: nová generace těsnosti shodou materiálu těsnění a přírubového spojení. Svými mnohými přednostmi překrývá šroubení ZeroCon nejrůznější odvětví. Všechny komponenty jsou vyráběny ve výrobních závodech Schwer Fittings na speciálních strojích.

None


EP 2 212 593 – evropský patent

Přednosti:

 • šroubení se skládá se závitového tělesa, vkládacího tělesa, převlečné matice a těsnícího kovového kroužku. Lze je proto bez problému sterilizovat horkou párou a je podstatně odolnější vůči agresivním médiím než elastomerická těsnění. Je teplotně stabilní od minus 196°C do +300°C a odolné vůči přírodním vlivům (např.: slaná voda).
 • Pro nasazení na ultra čisté prostřední jsou všechny připojovací komponenty, těsnící kroužky a matice v případě potřeby elektrolyticky leštěny a na závěr opláchnuty destilovanou vodou, aby bylo dosaženo podmínek pro použití v nejčistších prostorech a pro nejčistší média.
 • Šroubení ZeroCon splňuje nejvyšší standardy pro čistotu a je kompletně vyrobeno z materiálu DIN 1.4435, s drsností povrchu vnitřních částí Ra ≤ 0,4 µm. Převlečná matice má od 3/4" vnitřní závit postříbřen.
 • Opracování povrchu redukuje tření při šroubování a umožňuje tím správnou montáž. Přivařovací konce jsou upraveny pro orbitální svařování.
 • Neumožňuje usazování, resp. vytváření kultur nebo povlaků z bakterií, lze je 100% sterilizovat a díky jednotě použitých materiálů je absolutně těsné.
None
 • Výsledek bakteriového testu u nezávislého institutu ukazuje, že ZeroCon zabraňuje usazování jakýchkoliv bakterií a živých organismů na vnitřních součástech ve styku s médiem.
 • Perfektní farmaceutická zábrana, zabraňuje vytváření zárodků díky aseptickému designu. Výsledek heliového testu dokazuje  absolutní těsnost. Při současném stavu měřící techniky je stanoven průsak na ≤ 10 -12 (mbar * l) / s. Šroubení lze použít i pro výbušná prostředí Ex.
 • Robustní a zároveň nejlepší spojení je vhodné pro nasazení v oblastech vysokého tlaku, kritickém vakuu, resp. ultra vysokém vakuu a extrémních teplotních podmínkách. Nevytváří turbulence, neomezuje proudění, neznečišťuje procesní média uvolňováním z použitého materiálu. Nabízí jednoduchou kontrolu těsnosti ve smontovaném stavu.
 • Je zajištěno proti pootočení, zabraňuje vlivu vnějších sil a momentů, nepovoluje se vlivem torzních sil.
 • Samo se vystředí, je vybaveno koncovým dorazem a vrtáním pro kontrolu těsnosti.
 • Lze je čistit molchováním díky neredukovanému vrtání.
 • Se šroubením se pracuje velmi jednoduše: jednoduchá montáž i demontáž, nehrozí nebezpečí poškození utažením příliš velkým utahovacím momentem.
 • Odpadají veškeré údržbové a přípravné práce. Možnost jednoduchého přechodu na jiné dimenze.
předchozí stránka na další stránce