trubková šroubení

trubková šroubení podle DIN 2993

Trubková šroubení od Schwer Fittings se vyrábí ve vlastních výrobních závodech. Rozebiratelná trubková šroubení podle DIN 2993 jsou v mnoha rozměrech, závitových typech, v přímém o úhlovém provedení dodávány ze skladu.

šroubení s vyhrdlením 37° z nerezu

Šroubení s vyhrdlením 37° z nerezavějících ocelí se používají v oblastech, kde se vyskytují silné vibrace, vysoké tlakové špičky a silné mechanické namáhání. Tato šroubení zajišťují vysokou bezpečnost v potrubním systému. Hlavní oblasti použití jsou mimo jiné: stavba lodí, strojírenství, petrochemický, těžební, chemický a papírenský průmysl a hydraulika.

Trojdílné šroubení SAE se skládá z tělesa šroubení, převlečné matice a tlačného prstence. Spojuje a utěsňuje spojení vyhrdlených trubek pod úhlem 37°. Těsnící a upevňovací funkce je zde zcela čistě metalická. Konstrukce šroubení umožňuje použití trubek metrických i palcových rozměrů v rozsahu od 6mm – 42mm resp. 1/8“ - 1 1/2“. Šroubení jsou vyráběna z tažené resp. kované nerezové oceli podle norem DIN 1.4401 / 1.4571 s certifikátem o složení a původu materiálu  DIN 50049/3.1. Tlaky se pohybují od 100 do 350 bar, přičemž je nutno počítat s redukcí provozního tlaku při teplotách nad +20 °C. Rozměry jsou zakotveny v ISO 8434-2  a  SAE - normách.

Výhody:

  • bezpečné upevnění trubky díky vyhrdlení na trubce
  • jeden přechod mezi tělesem a trubkou
  • vysoká odolnost proti vytržení
  • metalické utěsnění, proto nezávislé na teplotě a druhu média

Dalším provedením tohoto šroubení je přechodové šroubení s jedním adapterem pro spojování trubek se závitovým koncem s vnitřním konusem 24° podle DIN 3853 (vrtání  W podle DIN 3861). Tímto adapterem se osazují odpovídající konusy tělesa šroubení a trubky a jsou oboustranně osazeny o-kroužkem. Tím je dosaženo utěsnění vyhrdlené trubky pod úhlem 37° a tělesa šroubení s vnitřním konem 24°. Převlečná matice má metrický závit a lze ji našroubovat na obvyklá tělesa šroubení se zářezným prstencem. Materiál o-kroužků: NBR nebo na vyžádání viton. Provozní tlaky dosahují až 630 bar.

V průběhu výroby šroubení na vyhrdlenou trubku jsou jednotlivé díly stále kontrolovány, přičemž ve fázi konečné montáže se vytavuje zkušební protokol. Po schválení jsou jednotlivé díly značeny číslem zkušebního protokolu. Tím je zajištěna 100% tní možnost zpětného dohledání vstupního materiálu nebo výrobních postupů.

předchozí stránka na další stránce