u2-Lok Skrutkovania s dvomi zvieracími prstencami

Nerezové tvarovky s klinovým prstencom u2-Lok sa používajú vo vysokotlakových a vákuových aplikáciách, kde sú kladené najvyššie nároky na materiál a tesnosť. Oblasti použitia zahŕňajú chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel, ako aj výstavbu zariadení. Je vhodný pre kvapalné a plynné médiá. Potrubné spoje sú vhodné aj pre aplikácie s plynným vodíkom a sú certifikované podľa EC79 (H2-Lok).

Naši produktoví manažéri vysvetľujú štruktúru, funkčnosť, výhody a oblasti použitia tohto typu skrutkového spojenia. To je jasne znázornené pomocou 3D animácií a technických informácií.