u2-Lok Twin Ferrule kuplinger

U2-Lok kileringsrørbeslag i rustfritt stål brukes i høytrykks- og vakuumapplikasjoner hvor det stilles de høyeste krav til materiale og tetthet. Bruksområdene inkluderer kjemisk, farmasøytisk og næringsmiddelindustri samt anleggsbygging. Den er egnet for flytende og gassformige medier. Rørkoblingene egner seg også for applikasjoner med gassformig hydrogen og er sertifisert i henhold til EC79 (H2-Lok).

Våre produktansvarlige forklarer strukturen, funksjonaliteten, fordelene og bruksområdene til denne typen skruforbindelser. Dette er tydelig illustrert ved hjelp av 3D-animasjoner og teknisk informasjon.