Konfigurator węży

Instrukcja

Za pomocą tego narzędzia możecie skonfigurować wąż według życzenia. Dostarczony wąż będzie kompletny, z zaprasowanymi końcówkami, a przez to gotowy do natychmiastowego wykorzystania.

Aby dokładnie dobrać wąż do pasującej armatury, potrzebne są 4 kroki (proszę zwrócić uwagę na właściwą długość węża oraz wzajemną orientację końcówek do węża):

  1. Wybrać typ węża
  2. Wybrać armaturę po lewej
  3. Wybrać armaturę po prawej
  4. Podać kąt wzajemnej orientacji końcówek

Kąt wzajemnej orientacji definiuje, o jaki kąt należy przekręcić prawą armaturę zgodnie ze wskazówką zegara.

Aby zmienić komponenty należy wybrać właściwą pozycję na górze, na listwie nawigacyjnej.

Proszę pamiętać, że zmiana typu węża wymaga ponownego zdefiniowania armatury do węża.