Novo vyvinuté a patentované skrutkovanie od firmy Schwer Fittings

Patent EP: 2660498

Princíp

Prednosť nového CLC - skrutkovania je, že rúrové rozvody nemusia byť axiálne poškodené pri výmene telies, čo ušetrí čas, redukuje celkovú dĺžku hlavných rozvodov v rúrových systémoch a umožňuje jednoduchú montáž.

CLC

CLC – skrutkovanie pozostáva z telesa s vonkajším závitom, prevlečnej matice s vnútorným závitom, zabezpečovacím prstencom a rezným prstencom. Vaša montáž je jednoduchá, potom ako sú vložené  oba prstence do matice je telo zaskrutkované, rúra je zavedená do skrutkovania a zatiahnutá 1 ¼ otáčky prevlečnou maticou. Tým sa sformujú oba vložené prstence a zovrú pevne rúru. Po povolení matice, môže byť toto jednoducho axiálne posunuté a teleso bez problémov radiálne z rúrového vedenia odobraté, pritom ostanú oba prstence, zabezpečovací aj rezný pevne  upnuté v rúre.

Mŕtvy priestor

Pri konvenčných skrutkovaniach vznikajú v systémoch vedení z dôvodu rôznych priemerov jednotlivých častí skrutkovania hrany, rohy, štrbiny, ktoré môžu zachytávať nečistoty. V novom sf-skrutkovaní sú všetky priemery presne rovnaké, aby nevznikali nepotrebné mŕtve miesta.

Nové sf-skrutkovanie:

všetky priemery sú presne rovnaké, aby nevznikali, nepotrebné mŕtve miesta.

Konvenčné skrutkovanie:

z dôvodu rôznych priemerov jednotlivých častí skrutkovania vznikajú v systémoch vedení mŕtve miesta, kde sa usadzujú, nečistoty.

Vlastnosti a použitie

  • Štandardný materiál: 1.4404
  • Prevádzkový tlak: do cca 450 bar *(pri Ø 6 mm).
  • Teplotné rozhranie: -55 ... +300° C (s ohľadom na kolísanie tlaku).
  • Skrutkovanie s čisto kovovým tesnením do takmer všetkých médií.
  • Oblasť použitia v priemysle, laboratóriách, tak ako pri meracej technike.
  • S CLC-pripojením sú kompatibilné takmer všetky ventily, guľové kohúty, filtre atď., pri ktorých je dôležitá radiálna montáž a demontáž bez axiálneho posunutia rúrového vedenia.

* presné prevádzkové tlaky budú stanovené po ukončení testovacej fázy

predchádzajúcu stránku nasledujúcu stránku