Tesniaci prostriedok utesnenia v závite

ZUS-RGDM

Zaisťuje a tesní závity. V dávkovači s pumpičkou: jednoduché a presné dávkovanie

Vaša cena
-,-- € / Cenová jednotka

Tesniace materiály pre závity, resniace materiály a zaisťuje závit voči úniku kvapalných a plynných médií ( napr. plyn, voda, kysličníky, olej, kvapalné plyny a ďalšie chemikálie). Nahrádza konope, pásku PTFE a tesnenie z pevných materiálov.

Vyberte pripojenia.

Sie müssen sich einloggen, um diese Section zu sehen.

Vyberte pripojenia.

Príslušenstvo a ďalšie odporúčania