Rúry podľa DIN 11850, DIN 11866

Náhľad:

Aseptické skrutkovania

Na tvarovky a armatúry pre farmaceutický, biologický, chemický, solárny a potravinársky priemysel sú kladené vysoké kvalitatívne a technické požiadavky. Popri vysokej kvalite materiálu musia byť v zásade bez mŕtvych priestorov, musia mať ľahko čistiteľné povrchy, obsahovať správne usadenie tesniacich prvkov a musia byť sterilizovateľné pomocou tlakovej pary.

V kvalitatívne vysoko hodnotenej oblasti sa ďalej spravidla rozlišuje medzi dvoma hygienickými triedami: Hygienická trieda H3 s hodnotou Ra vo vnútornom priestore <0,8µm (číslo materiálu 1.4404 = 4L) a hygienická triedy H4 s hodnotou Ra <0,4µm (číslo materiálu 1.4435 = 5S – Basilejská norma 2).

Schwer Fittings ponúka v svojom Clino® programe mimo iné nasledujúce varianty:

- Clampové spoje (Tri Clamp) podľa DIN 32676
- Aseptické skrutkovania podľa DIN 11864-1
- Aseptické prírubové spoje podľa DIN 11864-2
- Aseptické clampové spoje podľa DIN 11864-3
- Aseptické orbitálne zvarovacie tvarovky podľa DIN 11865
- Aseptické orbitálne zvarované rúrky podľa DIN 11866
- Mliekárenske skrutkovania podľa DIN 11851