Dobré vyhliadky!

Srdečná vďaka za váš záujem o pracovné miesto vo firme Schwer Fittings! Keď ide o našu budúcnosť, nie je možné príjmať kompromisy. Rozhodujte sa pre podnik, ktorý Vám ponúka perspektívu. 

Ako medzinárodná spoločnosť s rýchlym rozhodovaním to chápeme tak, že ponúkame našim zamestnancom priestor, prenášame na nich zodpovednosť, podporujeme ich a požadujeme od nich. Spoločne dokážeme veľa. Pracujete v tíme, kde v dobe zaučenia spoznáte svoje úlohy formou „nauč sa prácou“. Naopak, aj my poznáme tak Vás.

nasledujúcu stránku