Szkolenia instalacyjne

Prawidłowy montaż złączek z pierścieniem zacinającym jest bardzo ważny dla szczelności połączenia. Dlatego Schwer Fittings oferuje szkolenie instalacyjne dla użytkowników u nas w firmie lub na miejscu:

Die ineinandergreifenden Systeme funktionieren nur zu 100% bei einer richtigen Montage, deshalb sind die vorgegebenen Herstellerangaben unbedingt einzuhalten. Eine nicht korrekte Montage führt unweigerlich zu Undichtigkeiten. Ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist die richtige Vorbereitung des Rohres. Sei es bei der Ablängung von Rohren, dem Entgraten, dem Entfernen von Schmutzpartikeln, der Kontrolle und vielen weiteren kleinen Schritten, die nachher für die Dichtigkeit entscheidend sein können.

 • Montaż i wstępny montaż złączek z pierścieniem zacinającym
 • Montaż i wstępny montaż złączek z klinowym pierścieniem zaciskowym
 • Warianty złączy i połączeń z odpowiednimi obszarami zastosowań
 • Zawory kulowe, zawory i armatura
 • Próby ciśnieniowe i testy

Zakres szkolenia:

 • Trening oparty na zdjęciach i modelach ciętych
 • Wymagane narzędzia i przybory
 • Wybór, cięcie, przygotowanie i montaż rur
 • Przeprowadzenie profesjonalnego montażu
 • Używanie urządzeń do wstępnego montażu
 • Demontaż i ponowny montaż
 • Omówienie możliwych błędów i ich konsekwencji
 • Rozmowa na temat zastosowań klienta
 • Wymiana doświadczeń i pytań

Zapytanie dotyczące szkolenia

poprzednia strona następna strona