Rury DIN 11850, DIN 11866

Widok:

Połączenia aseptyczne Clino

Kształtki przeznaczone dla przemysłu farmaceutycznego , fotowoltaicznego, spożywczego oraz procesów biologicznych muszą spełnić bardzo wysokie wymogi dotyczące jakości oraz sprostać wymaganiom technicznym.

Poza wykonaniem z wysokiej jakości materiałów, kształtki muszą być wykonane ze znikomym obszarem martwym, a ich powierzchnia musi dać się dobrze wyczyścić, muszą zostać użyte odpowiednie elementy uszczelniające. Sterylizacja parą wodną nasyconą pod zwiększonym ciśnieniem.

Poza tym w zakresie wysokiej jakości rozróżnia się tutaj z reguły 2 klasy higieny: klasa higieny H3 w obszarze wewnętrznym z wartością Ra wynoszącą <0,8µm (materiał nr 1.4404 = 4L) oraz klasę higieny H4 z wartością Ra wynoszącą <0,4µm (materiał nr 1.4435 = 5S – norma Baslera 2).

Firma Schwer Fittings oferuje Państwu w swojej ofercie Clino® następujące wersje połączeń:

- Połączenia zaciskowe Clamp (Tri Clamp) zgodnie z DIN 32676
- Połączenia aseptyczne zgodnie z DIN 11864-1
- Aspetyczne połączenia kołnierzowe zgodnie z DIN 11864-2
- Aspetyczne połączenia zaciskowe zgodnie z DIN 11864-3
- Aseptyczne złączki do spawania orbitalnego zgodnie z DIN 11865
- Aseptyczne rury do spawania orbitalnego zgodnie z DIN 11866
- Złączki rurowe do mleka zgodnie z DIN 11851