Połączenia z małym kołnierzem wg DIN 28403

Widok: