Złączki 24° z pierścieniem zacinającym

Złączka nie jest równa złączce!

Złączka nie jest równa złączce! To zdanie sprawdza się szczególnie dla złączek rurowych ze stali szlachetnej oraz połączeń, od których zależy największe bezpieczeństwo oraz mała liczba przestojów.

Sercem złączki 24° z pierścieniem zacinającym zgodnie z EN ISO 8434-1 (DIN 2353) jest pierścień zacinający. W większości przypadków używa się specjalnie wynalezione i sprawdzone

przez Germanische Loyd pierścienie zacinające z dwoma krawędziami zacinającymi, które sprawdziły się już w praktyce milion razy. Pierścień zacinający uszczelnia już zmontowane połączenie w trzech wyraźnych miejscach.

Znaczącymi zaletami są:

 • bardzo dobra funkcja zacinająca
 • wysoka szczelność, brak rdzy na powierzchni
 • pewny montaż
 • brak "osadzania" pierścienia zacinającego

Moment dokręcania redukuje się aż do 35 % dzięki zastosowaniu uszlachetnionej powierzchniowo nakrętki złączkowej. Ponadto w ten sposób uniknięte zostaje zatarcie stali szlachetnej w gwincie.

Opis działania pierścienia zacinającego:

Przy dociąganiu nakrętki złączkowej pierścień zacinający zostaje wprowadzony do stożka wewnętrznego. Podczas mocniejszego dociągana nakrętki złączkowej, stożek króćca wciska krawędź zacinającą pierścienia w powierzchnię rury. Od strony czoła krawędzi zacinającej, na rurze tworzy się pierścieniopodobne wywyższenie. Rura zostaje wciśnięta do oporu do stożka króćca. Przy dokładnym obrobieniu końcówki rury, może również w tym miejscu, na dnie króćca, powstać powierzchnia styku dodatkowo uszczelniająca połączenie. Na drugiej stronie pierścienia zacinającego, naciskany przez nakrętkę pierścień zaklinowuje się na rurze. Przy naprężeniach dynamicznych to miejsce nacisku przytrzymuje dodatkowo rurę. Jeżeli rura obcięta jest dokładnie pod kątem prostym i usunięte są wszelkie zadziory poprzez małe sfazowanie krawędzi, to w zmontowanym połączeniu mogą powstać trzy wyraźne miejsca, w których nastąpiło uszczelnienie połączenia.

Złączki 24° z pierścieniem zacinającym EN ISO 8434-1

Pierścienie zacinające zgrupowane są w trzech typoszeregach:

LL: dla sprężonego powietrza, dla przewodów z tworzywa sztucznego, w laboratoriach, w budowie aparatów, przede wszystkim dla niskich ciśnień do maks. PN 100 bar.

L: przy większych obciążeniach pochodzących z wyższego ciśnienia do maks. PN 350 bar, w obszarze stosowania techniki pomiarowej i regulacyjnej, w przemyśle papierniczym i tworzyw sztucznych, w przemyśle farmaceutycznym, w lotnictwie, w urządzeniach hydraulicznych jak również w przemyśle farb i lakierów.

S: przy silnych uderzeniach ciśnień, drganiach i wysokich wymaganiach mechanicznych, w budowie maszyn ciężkich, w budowie okrętów, w górnictwie, w przemyśle chemicznym, w instalacjach chłodniczych niskotemperaturowych, w urządzeniach stoczniowych i w śluzach, na platformach wydobywczych, w petrochemii i wszędzie tam gdzie występują ciśnienia PN od 250 do 400 bar, a po zastosowaniu gwintów stożkowych zewnętrznych do PN 630 bar.

Moment dokręcania redukuje się aż do 35 % dzięki zastosowaniu uszlachetnionej powierzchniowo nakrętki złączkowej. Ponadto w ten sposób unika się zatarcia stali szlachetnej w gwincie.

Rury: Zalecamy stosowanie tylko miękko wyżarzanej rury bez szwu z materiału 1.4571 zgodnie z DIN EN ISO 1127, klasa tolerancji D4/T3. Nie stosować rury ze szwem: w obszarze spoiny występuje materiał o zmienionej strukturze, przez co może zostać zmienione funkcja zacinającą pierścienia. Ze względu na koszty stosowane są jednak często rury cienkościenne, które w trakcie montażu nie wytrzymują nacisku pierścienia zaciskającego. Aby jednak zagwarantować tą funkcję połączenia, zalecamy zastosowanie tulejek wzmacniających.

Złączki 24° z pierścieniem zacinającym EN ISO 8434-1
Złączki 24° z pierścieniem zacinającym EN ISO 8434-1
Złączki 24° z pierścieniem zacinającym EN ISO 8434-1
Leikkuurengasliittimet EN ISO 8434-1
Złączki 24° z pierścieniem zacinającym EN ISO 8434-1

Złączki z nakrętką obrotową i oringiem

W instalacjach oraz urządzeniach można w bardzo prosty sposób łączyć różne rodzaje złączek z 24° stożkiem. Należą tutaj przyłączki z nakrętką obrotową i oringiem, złączki 24° z pierścieniem zacinającym oraz stożki do spawania oraz złączki z 24° stożkiem (włącznie z armaturą oraz wężami do armatury).

Sposób działania:

Nakrętka złączkowa połączona jest z króćcem za pomocą kołka w sposób umożliwiający obracanie się. Kołek znajduje się pomiędzy dwoma rowkami o przekroju półokrągłym. Rowki znajdują w nakrętce i na króćcu na całym obwodzie. Kołek ma za zadanie utrzymywanie pewnego połączenia. Uszczelnienie następuje poprzez zastosowanie oringa w obszarze wewnętrznego stożka 24° króćca z gwintem (otwór typu W zgodnie z DIN 3861).

Złączki z nakrętką obrotową i oringiem

Zalety:

 • Ustawiane w odpowiednim kierunku dzięki obrotowej nakrętce na króćcu
 • Nakręcane na zwykłe króćce z gwintem przewidziane dla przyłącza pierścienia zacinającego zgodnie z DIN 3853
 • Niewielkie zmiany przekroju
 • Łatwy i szybki montaż dzięki ustalonemu sposobie dokręcania z nieznacznym momentem dokręcania
 • Wysokie zabezpieczenie przeciwko wyciekom dzięki zastosowaniu uszczelnienia oringiem
 • Wysoka obciążalność przy wahaniach ciśnienia i drganiom w systemie
 • Wysokie zabezpieczenie przeciwko zerwaniu dzięki konstrukcji połączenia kształtowego 
Stożek do spawania

Stożek do spawania

W instalacjach oraz urządzeniach można w bardzo prosty sposób łączyć różne rodzaje złączek z 24° stożkiem. Należą tutaj przyłączki z nakrętką obrotową i oringiem, złączki 24° z pierścieniem zacinającym, jak i stożki do spawania oraz złączki z 24° stożkiem (włącznie z armaturą oraz wężami do armatury).

Dla przyłączek z nakrętką obrotową i oringiem przyłącze do spawania rury jest dopasowane do stosowanych zwykle w sprzedaży średnic rur zgodnie z ich średnicą oraz grubością ścianek. Uszczelnienie pomiędzy korpusem a nyplem do przyspawania następuje poprzez użycie oringa, który znajduje się na 24°-stopniowym stożku nypla do spawania.

Stożek do spawania z oringiem zostaje wciśnięty do 24°-stopniowego stożka króćca przyłączeniowego poprzez dokręcenie nakrętki nasadowej.

następna strona