u2-lok šroubení se dvěma svěracími prstenci

Všude tam, kde se vyskytují agresivní a korozi způsobující média, nabývají na významu potrubní systémy a armatury z nerezavějících ocelí. Funkčně vyladěné tolerance a trvalé kvality povrchu u svěrných nerezových šroubení se dvěma svěracími prstenci zajišťují bezprůsaková trubková spojení v oblasti vysokého tlaku i vakua. Vibrace a tlakové rázy se do značné míry absorbují díky konstruktivnímu tvaru svěrné konstrukce s klínovým kroužkem, aniž je nutné se obávat netěsností.

V zásadě se šroubové spojení u2-Lok skládá ze 4 součástí resp. jednotlivých částí: základní těleso nesoucí médium (přímá objímka, kleno, T-kus nebo kříž), převlečná matice a dva kroužky, také známé jako upínací a klínovitý kroužek.

Toto šroubení se používá všude tam, kde proudí plyny a kapalná média nebo kde je vyžadován vysoký bezpečnostní standard.

Šroubení u2-lok se používají:

 • v chemické procesní technice
 • farmacie a biotechnologie
 • zpracování ropy
 • offshore a lodním průmyslu
 • jaderném výzkumu
 • laboratořích a výzkumných institucích
 • vakuové technice
šroubení se svěracími prstenci u2-Lok

Další znaky, jakými jsou snadná montáž, velká nabídk  variant v metrických i palcových rozměrech, vysoká kvalita opracování povrchu díky nejmodernější výrobní technice zajišťují nerezovým svěrným šroubením s klínovým kroužkem široké uplatnění v celém průmyslu i v laboratorní a měřicí technice.

Díky použití vysoce kvalitní ušlechtilé oceli je zajištěna dlouhá „životnost“ i v agresivním prostředí. Šorubení se dvěma svěracími prstenci se standartně vyrábí z nerezové oceli 1.4401 a jsou dodávány kompletní , připraveny k montáži.

Je možné dodat také jiné kvality materiálů - 1.4571, Hastelloy, Titan, případně další vysoce zušlechtěné materiály. Především v provozech s velkými vibracemi zajišťují tato šroubení  vysokou jistotu v oblastech vysokých tlaků a vakua.

Armatury se dodávají připravené k použití. Matice a upínací a klínové kroužky šroubení nemusí být při montáži demontovány. Převlečné matice jsou spolu s prstenci utaženy rukou na tělese šroubení a proto je lze okamžitě použít k montáži. Při profesionální instalaci je třeba dodržovat instalační pokyny. Je možná opakovaná montáž.

Toho je dosaženo těmito čtyřmi konstrukčními detaily:

 1. Svěrací prstenec vytváří svou pružinovou funkcí tlumení chvění z potrubního systému. Dále zamezuje přenosu utahovacího kroutícího  momentu převlečné matice na přední prstenec.
 2. Přední prstenec kruhovitě těsní  na dosedacích místech mezi šroubením a trubkou. Působením konusu ve vrtání je přední prstenec tlačen do trubky a tím vzniká pevné sevření, kterým je trubka těsně upevněna ve šroubení.
 3. Specielně povrchově upravený jemný závit  převlečné matice zamezuje zadírání závitu nerezového šroubení. Dále zaručuje opakovanou vícenásobnou montážtéhož  šroubení.
 4. Prodloužené vedení ve šroubení garantuje přesnost dosednutí součástí, těsné výrobní tolerance zajišťují spolehlivě vycentrování trubky.
 5. Lze také dodávat jiná obvyklá materiálová provedení podle DIN, ANSI aj., na přání . Speciální tlakové zkoušky a tlakové zkoušky vzorků lze provádět i částečně v naší vlastní laboratoři.


šroubení se dvěma svěracími prstencizhuštěný a koroziodolný povrch

až HV 1.000


vnitřní konus hladce válcovaný

(Povrch zhuštěn)


závit na tělese

válcován


dohledatelnost podle čísla zkušebního protokolu

na dílech ve styku s médiem


závit na převlečných maticích postříbřen

a tím zajištěna opětovná demontáž a montáž

CERTIFIKACE

Šroubení Schwer Fittings je certifikováno certifikačním orgánem DNV · GL (Det Norske Veritas · Germanischer Lloyd). Velmi rozsáhlá zkouška typu zahrnovala následující testy: kombinovaný tlakový impuls a vibrační test, opakovaný test montáže, test těsnosti, vakuový test, test vytržení a test roztržení.

ZACÍLENO NA DETAIL

Zadní klínový kroužek má velmi vysokou tvrdost povrchu až do HV 1 000. Vnitřní kužel v hrdle je hladce válcován a povrch je zhutněn, Ra 0,4 max. Vnější závity jsou válcovány / otáčeny. Postříbřené vnitřní závity převlečné matice zabraňují svařování za studena, a proto se snadno povolují.

VLASTNÍ EVROPSKÁ PRODUKCE

Šroubení u2-Lok vyrábíme ve vlastních výrobních závodech v Evropě. Většina polotovarů pochází ze zemí EU. Zajištění kvality i průběžné tlakové zkoušky se provádějí výhradně v centrále Schwer Fittings v Denkingenu. Požadavky na tlakovou zkoušku podle specifikací zákazníka Schwer Fittings také provádí a dokumentuje.Testovací číslo je obecně laserováno na části šroubení ve styku s médiem. Toto číslo skrývá spoustu informací. Tímto způsobem lze zaručit přiřazení k certifikátu výchozího materiálu se všemi mechanickými zkouškami a přiřazení s certifikátem 3.1 i po letech. Je také možné sledovat, kdy, v jakém výrobním závodě, na jakém stroji a kterým zaměstnancem byly díly vyrobeny.

předchozí stránka na další stránce