Cut Lock konektor: radiálně odnímatelné šroubení

Nově vyvinuté a patentované šroubení od Schwer Fittings: patent EP: 2660498

princip

Výhoda tohoto nového šroubení CLC je, že při vyjímání šroubení není nutno potrubí axiálně posunout, to ušetří hodně času, redukuje celkovou délku potrubního vedení a umožňuje příznivější uložení potrubí z hlediska proudění.

CLC

CLC šroubení se sestává z tělesa s vnějším závitem, převlečné matice s vnitřním závitem, uzamykacího ( Lock.) kroužku a zářezného prstence (Cutting). Jejich montáž je velmi jednoduchá. Poté, co jsou oba prstence vloženy do matice a tato je pak našroubována na těleso, vsune se trubka do šroubení a matice se utáhne o 1 1/4  otočky. Tím se zdeformují oba prstence a upevní tak trubku. Po uvolnění matice ji lze jednoduše axiálně posunout a šroubení radiálně vyjmout potrubního systému, přičemž zůstanou oba prstence upevněny na trubce.

s omezenými mrtvými prostory

Při použití klasických šroubení vznikají v potrubním systému z důvodu různých velikostí vrtání jednotlivých částí šroubení přechody, hrany a mezery ve kterých se mohou zachycovat částečky nečistot. U nového šroubení Schwer jsou všechny průměry vnitřních vrtání exaktně sjednoceny, aby nemohly vnikat zbytečné mrtvé prostory.

Nové SF-šroubení:

všechny průměry vnitřních vrtání jsou exaktně sjednoceny, aby nemohly vnikat zbytečné mrtvé prostory.

Původní varianta šroubení:

Při použití klasických šroubení vznikají v potrubním systému z důvodu různých velikostí vrtání jednotlivých částí šroubení přechody, hrany a mezery ve kterých se mohou zachycovat částečky nečistot.

Vlastnosti a použití

  • standardní materiál: 1.4404
  • provozní tlak: až do cca. 450 bar* ( Ø 6 mm)
  • teplotní rozsah: minus 55 ….300° C ( nutno zohlednit snížení tlaku)
  • vhodné prakticky pro všechna média.
  • oblasti použití jsou v průmyslu, laboratorní technice a měření a regulaci
  • Tímto novým šroubením CLC mohou být vybaveny všechny ventily, kompaktní kulové kohouty, fitry atd., kde možnost radiálního vyjmutí, montáže a demontáže bez nutnosti axiálního posunutí potrubního systému hraje vyznamnou roli.

* konkrétní provozní tlaky budou stanoveny po ukončení testovací fáze výroby

předchozí stránka na další stránce