šroubení s vyhrdlením 37°

šroubení s vyhrdlením 37°

Způsob fungování
Pro připojení trubkys vyhrdlením pod úhlem 37° šroubení s kuželem na 24°, používáme přechodový  mezikroužek BV-202. Ten obsahuje odpovídající protikužele hrdla a trubky a je opatřen z obou stran O-kroužky, takže jak trubka s 37° s vyhrdlením, tak i hrdlo s 24° kuželem jsou utěsněny elastomerem, a tak vznikne velmi dobré  utěsnění. Převlečná matice má metrický závit a dá se našroubovat na závitové hrdlo, určené běžně na přípoje řezných kroužků. Trubka musí být dále vyhrdlena , jak je stanoveno v ISO 8434-2, tabulka 5, aby O-kroužek lemovacího mezikroužku byl plně překryt lemováním.

Lemování trubky
Pro lemování trubek z ušlechtilé oceli doporučujeme používat elektro-hydraulické lemovací přístroje s tvrzenými či tvrdým materiálem pokrytými hroty sloužících k vyhrdlení trubek, abyste získali přesně olemované trubky pro funkčně bezpečné trubkové šroubení.