šroubení s redukovanými mrtvými prostory Ecotube

Zobrazení:

šroubení s redukovanými mrtvými prostory Ecotube

Patentované Ecotube šroubení od Schwer Fittings se řadí do kategorie šroubení bez spár a mrtvých  prostor. Jeho oblast využití je především tam, kde se vyžadují co nejvíce hladké přechody uvnitř trubek, které lze čistit pomocí molchování (protlačování gumového projektilu).

Těsnicí prvky jsou (dokola) uzavřeny do komory a nacházejí se mimo proudění média, a proto nejsou v přímém kontaktu s médiem.

Ecotube šroubení jsou vhodné k použití především v oblasti lakovacích zařízení, výroby potraviny, vakuových dopravních zařízení, kde je významní výrobci používají jako standardní verze.